Noc Kultury 2023

3 czerwca 2023, Sobota

Noc Kultury

Grodzka 7, Lublin

Start: godz. 19:00

Podziel się:

[English below]
Witamy na oficjalnym wydarzeniu Nocy Kultury 2023! Dołącz i bądź na bieżąco ze wszystkimi informacjami na temat tegorocznej edycji festiwalu.
🌃 Noc Kultury
ℹ 3/4 czerwca 2023
Stare Miasto w Lublinie
Wstęp wolny
Program: maj 2023 na www.nockultury.pl
Otwarty nabór projektów :
nockultury.pl/…/rusza-otwarty-nabor-projektow…/
Obserwuj nas na FB i IG:
www.facebook.com/NocKultury
www.instagram.com/nockultury/
▲▼▲▼▲▼▲▼▲
Czy można sobie wyobrazić, że zapomniana lubelska uliczka zmienia się na jedną noc w najbardziej romantyczny zakątek w Europie, dorównując Barcelonie, Wenecji czy Paryżowi? A może koncerty wcale nie powinny odbywać się na scenach, tylko na ścianach zabytkowych kamienic albo na dachach budynków? Po co chodzić do kina, skoro filmy można obejrzeć pod rozgwieżdżonym niebem?
Noc Kultury to festiwal, który nieustannie zaskakuje. Dzieją się wtedy rzeczy niezwykłe. Zdarza się, że możemy na własne oczy zobaczyć to, co zniknęło z mapy Lublina wiele lat temu. Uczestnicy stają przed trudnym wyborem. Do zobaczenia jest bowiem kilkaset atrakcji, a czas ograniczony. To przecież tylko jedna noc.
Sztuka ożywia miejsca nieznane lub zapomniane. Bramy stają się świetlistymi instalacjami, place i skwery scenami teatralnymi, a uliczki Starego Miasta potrafią zaskoczyć nawet stałych bywalców. Zachęcają otwarte do późna drzwi galerii, teatrów i muzeów. Na program Nocy Kultury składają się projekty zgłoszone w otwartym naborze i produkcje specjalne Warsztatów Kultury. W tym roku w obydwu tych kategoriach młodzież zajmie szczególne miejsce.
▲▼▲▼▲▼▲▼▲
Tegoroczna Noc Kultury organizowana jest w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży.
Lublin, jako pierwsze miasto w Polsce, został Europejską Stolicą Młodzieży. Międzynarodowe jury uznało, że to właśnie Lublin będzie miał okazję zaprezentować Europie wartości ważne dla młodych, pokazać ich aktywności i skierować uwagę w swoich działaniach na młodzież. Tytuł ESM przyznawany jest przez Europejskie Forum Młodzieży na okres jednego roku. Jego celem jest wzmocnienie pozycji młodych ludzi, zwiększenie ich uczestnictwa w podejmowaniu decyzji w mieście oraz budowanie ich tożsamości europejskiej, ale też wspieranie zaangażowania mieszkańców miasta energią i aktywnością młodych osób. To również promocja młodej, szeroko pojętej kultury i aktywności młodzieży na wielu płaszczyznach. To oznacza, że w tym roku również festiwale organizowane przez Warsztaty Kultury odbędą się pod sztandarem młodych.
[ENGLISH]
Welcome to the official FB event for Night of Culture 2023. Join us and stay up to date with all news about this year’s edition of the festival.
Night of Culture
3 / 4 June 2023
Old Town in Lublin
Free admission
Programme scheduke: May 203 at www.nockultury.pl/en
Open call for projects – details soon.

Follow us on FB i IG:
www.facebook.com/NocKultury
www.instagram.com/nockultury/
▲▼▲▼▲▼▲▼▲
Can you imagine that for one night a forgotten alley in Lublin transforms into the most romantic corner of Europe, rivalling Barcelona, Venice, or Paris? Should concerts still be held on stages when we can hold them on the walls of historic houses or rooftops? Why go to the cinema when we can watch films under the stars?
Night of Culture (NoC) is a festival of endless surprises. Extraordinary things happen. It’s even possible to see places that disappeared from Lublin’s maps years ago. Visitors are spoilt for choice as there are hundreds of things to see and do, but time is limited. After all, it’s only one night.
Art revives forgotten or unknown places. Gates become light installations, squares and plazas turn into theatrical stages. Gateways become light installations, squares and plazas turn into stages, and the alleys of the Old Town surprise even their most regular visitors. Museums, galleries, and theatres stay open late. The festival’s programme consists of projects submitted by Lublin’s residents and friends, and festival productions created by Workshops of Culture in Lublin. The young are a special part of both categories this year.
▲▼▲▼▲▼▲▼▲
This year’s Night of Culture is part of the European Youth Capital.
Lublin is the first city in Poland to become the European Youth Capital. The city was chosen by the international jury as the place to show Europe values that are significant to youth, to show their activities, and to direct attention to youth in all kinds of events. The European Youth Capital is a title awarded by the European Youth Forum for a period of one year. It’s designed to empower young people, boost their participation in decision-making and strengthen European identity in our cities. Additionally, it brings the energy and activity of youth to Lublin as a way to support the locals. It also promotes broadly understood young culture and youth activity on many levels. This means that this year’s festivals organised by Workshops of Culture will focus on youth.

Zobacz także

Imprezy blisko Ciebie w Tango App →