Polityka prywatności

Portal Rytmy.pl jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo udostępnionych w związku ze świadczonymi przez siebie Usługami w portalu Rytmy.pl danych.

Dane Osobowe Użytkowników są w chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.). Każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z zasadami zachowania poufności na stronie internetowej portalu Rytmy.pl.

Administrator oświadcza, iż portal internetowy Rytmy.pl stwarza możliwość publikowania i rozpowszechniania informacji o Użytkowniku poprzez indeksowanie w wyszukiwarkach internetowych, w związku z czym dane te mogą być powszechnie dostępne dla wszelkich podmiotów korzystających z sieci Internet.

Dane zawarte w logach systemowych zbieranych przez portal Rytmy.pl mogą zawierać różne informacje, w szczególności adres IP, dzięki któremu można ustalić źródło połączenia z siecią Internet Użytkownika. Informacje te są wykorzystywane przez w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych.

Administrator oświadcza, iż informacje zawarte w logach systemowych w przypadku stwierdzenia, naruszenia praw Administratora, próby pokonania zabezpieczeń portalu lub poszczególnych Kont Użytkowników lub wystąpienia działań uniemożliwiających korzystanie z portalu, mogą być udostępniane instytucjom powołanym do przeciwdziałania powyższym praktykom.

Portal Rytmy.pl stosuje tzw. „cookies” w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań, jak również do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu ze stron i podserwisów Rytmy.pl przez Użytkowników. „Cookies” jest niewielką informacją zapisywaną przez serwer na komputerze Użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce WWW, jednak może to spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług oferowanych w ramach portalu Rytmy.pl, za co nie ponosi odpowiedzialności.

Imprezy blisko Ciebie w Tango App →