Koncert mis tybetańskich - symbioza mistycznych dźwięków oraz aromatów - ZMIEŃ WIBRACJE

Koncert mis tybetańskich – symbioza mistycznych dźwięków oraz aromatów – ZMIEŃ WIBRACJE

17 maja 2024, Piątek

Willa

Żeromskiego 117, Łódź

Start: godz. 18:00

Podziel się:

🇬🇧 ENG BELLOW

👋 czy Ciebie też ciągnie do lasu,
ale nie masz sił na dalsze wyprawy?😔
Zrekompensuj to sobie w OGRODZIE Willi 🏡
podczas REDUKCJI STRESU ⬇️
po ciężkim tygodniu pracy/nauki.💼📚
Twoje zszarpane nerwy
🌸 ukoimy dźwiękami mis tybetańskich,
🪔 przy aromatycznych kadzidełkach oraz olejkach eterycznych,
🪄 dodatkowo wprowadzimy Ciebie
🌱 w GŁĘBOK stan RELAKSU 🧘
👩‍🚀 Pilotem tej mistycznej symfonii
zmysłów i dźwięków jest TOMASZ ALEAS!
O nim opowiemy Ci w oddzielnym poście,
ponieważ chcemy Cię zainteresować naszym wydarzeniem 😅
🍀 ZMIEŃ WIBRACJE
📆 w PIĄTEK (17 MAJA)
🕣 o godzinie 18:00
🤔 Czy coś zabrać ze sobą?
Kocyk do siedzenia – chyba, że wolisz siedzieć na trawie bądź na leżaku.
🧐 Jak się zachować na koncercie?
Skup się na dźwiękach, pozwól się samemu sobie wyciszyć, możesz być w dogodnej dla siebie pozycji (leżeć, siedzieć, jakkolwiek)
⏳ Jak długo będzie trwał koncert?
Godzinę.
🫂 PRZEŻYJ TO (po raz pierwszy bądź kolejny) RAZEM Z NAMI 🏡
🍀🌱
TAX: co łaska, jak czujesz, ile możesz, sugerujemy 5tkę, lecz to nie jest obligatoryjne.
Chcemy dać każdemu możliwość DOŚWIADCZENIA takiego koncertu – innej, lepszej okazji nie będzie!
#żyjpięknie #chillujbombe
Organizatorem wydarzenia jest Michał Saczuk, student trzeciego roku kierunku “Międzynarodowe Studia Kulturowe” na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, w ramach przedmiotu “Zarządzanie kulturą – aspekt ekonomiczny i prawny”.
#UniLodz #uwolnijumysl

🇬🇧 HERE
👋 r u also drawn to the forest,
but lack the strength for trips? 😔
Compensate for it in the GARDEN of the Villa 🏡
during STRESS REDUCTION ⬇️
after a hard week of work/study. 💼📚
Your frayed nerves
🌸 we will soothe with the sounds of Tibetan bowls,
🪔 with aromatic incense and essential oils,
🪄 additionally, we will introduce u into a
🌱 DEEP state of RELAXATION 🧘
👩‍🚀 The pilot of this mystical symphony of senses and sounds is TOMASZ ALEAS!
We will tell u more about him in a separate post, as we want to pique ur interest in our event 😅
🍀 CHANGE VIBRATIONS
📆 on FRIDAY (MAY 17)
🕣 at 18:00
🤔 Should you bring anything with u?
A blanket for sitting – unless u prefer sitting on the grass or on a sun lounger.
🧐 How to behave at the concert?
Focus on the sounds, and allow urself to calm down, u can be in a comfortable position for urself (lying down, sitting, however)
⏳ How long will the concert last?
1 hour.
🫂 EXPERIENCE IT (for the first or next time) TOGETHER WITH US 🏡
🍀🌱
TAX: as u feel, as much as u can give, we suggest 5, however it is not obligatory. We want to give everyone the opportunity to EXPERIENCE such a concert – there won’t be a better chance!
#livebeautifully #chilloutdude
The event is organized by Michał Saczuk, a third-year student of “International Cultural Studies” at the Faculty of International and Political Studies of the University of Lodz, as part of the course “Cultural management – economic and legal aspects”.
#UniLodz #freeyourmind

Zobacz także

Imprezy blisko Ciebie w Tango App →