Carnaval Sztukmistrzów 2023

27 lipca 2023, Czwartek

Rynek Starego Miasta W Lublinie

Stary Rynek, Lublin

Start: godz. 17:00

Podziel się:

[English below]
Czy jesteście na to gotowi? 🤩 Witamy na oficjalnym wydarzeniu Carnavalu Sztukmistrzów 2023! 🎪
Kiedy: 27–30 lipca 2023
Gdzie: Lublin – Stare Miasto
Wstęp wolny – wybrane wydarzenia biletowane.
Program: czerwiec 2023 na www.carnavallublin.eu
Śledź przygotowania do festiwalu na naszych socialach:
FB: www.facebook.com/CarnavalSztukmistrzow
IG: www.instagram.com/carnavalsztukmistrzow/
🔹🔹🔹
Carnaval Sztukmistrzów to popisy gwiazd cyrku światowej sławy. Pokazy uliczne, spektakle teatralno-cyrkowe, warsztaty, fire show. W trakcie imprezy odbywają się występy uznanych, światowych formacji czy zespołów prezentujących sztukę nowego cyrku. Widownia zostaje zaczarowana i wraz z artystami odbywa niepowtarzalną podróż po świecie niecodziennych zjawisk. Sceną staje się ulica, a aktorem jest zarówno artysta, jak i widz. To czas, gdy granice przestają istnieć.
Do miasta zjeżdżają artyści uliczni i mistrzowie sztuki cyrkowej z całego świata, aby prezentować magiczne, zapierające dech w piersiach spektakle i pokazy. To najbardziej różnorodny performatywnie festiwal w kraju. Wyjątkowy i pełen inspiracji bazar ze sztuką. Tylko w Lublinie na Carnavale można zobaczyć to, co najlepsze w sztuce współczesnego cyrku, klaunady, akrobatyki i buskingu z całego świata. Dodatkowo w ramach Carnavalu odbywa się także Urban Highline – najstarszy i wciąż największy festiwal highline’owy na świecie. Festiwal chodzenia po taśmach to połączenie elementu tożsamości miasta – ikonicznej postaci Sztukmistrza z Lublina – z nową rodzącą się dyscypliną, czyli slackline. Wszystkie atrakcje ulokowane są w ścisłym centrum miasta i w jego zabytkowej części.
Większość programu festiwalu jest bezpłatna i dostępna na wyciągnięcie ręki, gdyż obywa się w przestrzeni ulic, placów i skwerów miasta. Niektóre wydarzenia są biletowane i można zobaczyć je w Namiocie Cyrkowym czy w teatrze. Co roku, przy organizacji festiwalu pracuje kilkudziesięciu młodych wolontariuszy i wolontariuszek, którzy pomagają animować życie kulturalne Lublina.
🔹🔹🔹
Tegoroczna edycja Carnavalu Sztukmistrzów organizowana jest w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży.
Lublin, jako pierwsze miasto w Polsce, został Europejską Stolicą Młodzieży. Międzynarodowe jury uznało, że to właśnie Lublin będzie miał okazję zaprezentować Europie wartości ważne dla młodych, pokazać ich aktywności i skierować uwagę w swoich działaniach na młodzież. Tytuł ESM przyznawany jest przez Europejskie Forum Młodzieży na okres jednego roku. Jego celem jest wzmocnienie pozycji młodych ludzi, zwiększenie ich uczestnictwa w podejmowaniu decyzji w mieście oraz budowanie ich tożsamości europejskiej, ale też wspieranie zaangażowania mieszkańców miasta energią i aktywnością młodych osób. To również promocja młodej, szeroko pojętej kultury i aktywności młodzieży na wielu płaszczyznach. To oznacza, że w tym roku również festiwale organizowane przez Warsztaty Kultury odbędą się pod sztandarem młodych.
[ENGLISH]
Are you ready? Welcome to Carnaval Sztukmistrzów’s officialFB event!
When: 27-30 July 2023
Where: Lublin – Old Town
Admission free – a fee ios charged for selected events.
Full programme: June 2023 at
www.carnavallublin.eu
Follow festival preparations on our social media channels
FB: www.facebook.com/CarnavalSztukmistrzow
IG: www.instagram.com/carnavalsztukmistrzow/
Carnaval Sztukmistrzów is a festival that features performances by world-class circus stars, including street shows, theatre and circus acts, workshops, and fire shows. During the event, renowned international groups and troupes present the art of new circus. Together with the artists, the audience embarks on a unique journey through the world of extraordinary phenomena. Streets become stages, and artists and spectators are their actors. Boundaries disappear during this time
Street performers and masters of circus arts from all over the world come to Lublin to present breathtaking shows. It’s the most performatively diverse festival in the country, a unique and inspiring bazaar of the arts. Lublin’s Carnaval offers the best of contemporary circus, clowning, acrobatics, and busking from around the world.
An integral part of Carnaval Sztukmistrzów is Urban Highline Festival, known as the world’s largest and oldest highline event. It combines an integral element of the city’s identity – the iconic Magician of Lublin – with the emerging discipline of slacklining.
All attractions are located in the centre of the city and its historic quarter. Most events are free and open as they take place in the streets, squares, and plazas of the Old Town. Some events have a fee and can only be attended under the Big Top or in a theatre. Every year, several dozen young volunteers work on the festival, helping to animate the cultural life of the city.
🔹🔹🔹
This year’s edition of the festival is part of the European Youth Capital

Lublin is the first city in Poland to become the European Youth Capital. The city was chosen by the international jury as the place to show Europe values that are significant to youth, to show their activities, and to direct attention to youth in all kinds of events. The European Youth Capital is a title awarded by the European Youth Forum for a period of one year. It’s designed to empower young people, boost their participation in decision-making and strengthen European identity in our cities. Additionally, it brings the energy and activity of youth to Lublin as a way to support the locals. It also promotes broadly understood young culture and youth activity on many levels. This means that this year’s festivals organised by Workshops of Culture will focus on youth.

Zobacz także

Imprezy blisko Ciebie w Tango App →