AVnoc

AVnoc

7 października 2022, Piątek

HEVRE

Meiselsa 18, Kraków

Start: godz. 20:00

Podziel się:

English below
Trzy występy audiowizualne na żywo z wizualizacjami realizowanymi w formacie 360°. W piątkowy wieczór w Galerii 360° Hevre+1 wystąpią: hiszpański artysta Iury Lech z generatywnym projektem Lux Spectris, francuski kolektyw TS/CN z koncertem audiowizualnym Panorama oraz niemiecko-ukraiński duet Tidiane Cacique i Vartan Markarian z postapokaliptycznym performansem zatytułowanym Dark Planet.
⚫ Panorama | TS/CN FR
Spektakl audiowizualny, w którym seria cyfrowych fragmentów rozwija się w złożonych środowiskach. Hybrydowy materiał jest tworzony i zniekształcony przez dźwięk, który generuje wciągające i hipnotyzujące cyfrowe krajobrazy.
Występ prezentowany we współpracy z Instytutem Francuskim w Warszawie.
⚫ Lux Spectris | Iury Lech ES
Generatywny koncert audiowizualny, hipnotyczne widowisko zbudowane z reaktywnych na dźwięk wizualizacjami i skonstruowany na wzór wszechświata, gdzie, wszystko składa się z najmniejszych elementów.
Występ prezentowany we współpracy z Instytutem Cervantesa w Krakowie.
⚫ Dark Planet | Vartan Markarian UA, Tidiane Cacique aka STACY.O DE
Postapokaliptyczny spektakl audiowizualny ukraińsko-niemieckiego duetu artystów młodego pokolenia – ostrzeżenie i krytyka antropocenu. Dystopijne obrazy przestrzenne z Połtawy w Ukrainie są modyfikowane w czasie rzeczywistym.

🇬🇧
Three live audiovisual performances with 360 ° visuals. On Friday evening at the 360° Gallery Hevre+1, the Spanish artist Iury Lech will perform with the generative project Lux Spectris, the French collective TS/CN with the Panorama audiovisual concert and the German-Ukrainian duo Tidiane Cacique and Vartan Markarian with a post-apocalyptic performance entitled Dark Planet.
⚫ Panorama | TS/CN FR
Diorama is an audiovisual spectacle in which a series of digital fragments unfolds in complex environments. The hybrid material is created and distorted by the sound that generates immersive and mesmerising digital landscapes.
Presented in cooperation with the French Institute in Warsaw.
⚫ Lux Spectris | Iury Lech ES
Generative audiovisual concert, a hypnotic spectacle built of audio reactive visuals that constructs an hypnothic shift into the core of a microscopic scale of the optical and aural micro collisions and fluctuations.
Presented in cooperation with the Instituto Cervantes in Krakow.
⚫ Dark Planet | Vartan Markarian UA, Tidiane Cacique aka STACY.O DE
A post-apocalyptic audiovisual performance by a Ukrainian-German duo of young artists – a warning and a critique of the anthropocene. Dystopian spatial images from Poltava, Ukraine are modified in real time.

Zobacz także

Imprezy blisko Ciebie w Tango App →