WOYZECK reż. Grzegorz Jaremko

WOYZECK reż. Grzegorz Jaremko

13 października 2022, Czwartek

TR Warszawa

Marszałkowska 8, Warszawa

Start: godz. 19:00

Podziel się:

Spektakl na motywach dramatu Georga Büchnera, XIX-wiecznego niemieckiego rewolucjonisty, pisarza i przyrodnika.
📿 Fabuła „Woyzecka” osnuta jest wokół prawdziwej historii młodego mordercy z Lipska. Büchner sportretował swojego bohatera z niezwykłym współczuciem, ukazał go jako ofiarę okrutnego, bezdusznego społeczeństwa, które depcze każdego, kto nie pasuje do jego norm. Dzieje Woyzecka nie zostały jednak opowiedziane do końca, a tekst znaleziony po śmierci pisarza pozostał we fragmentach. Mimo to, a może właśnie dzięki tej ułomności, „Woyzeck” od ponad wieku uwodzi twórców teatralnych i operowych.
Grzegorz Jaremko z tego rewolucyjnego tekstu wydobywa temat kształtowania się męskiej tożsamości. W jego interpretacji mężczyźni otaczający głównego bohatera to kumple z podwórka, garażowy band. Dramatyczny konflikt nie polega na zderzeniu klas społecznych, ale na konfrontacji różnych sposobów kształtowania, testowania i wyrażania swojej męskości. W tej opowieści o dojrzewaniu energia macho zderza się z męskością miękką, sensualną i rozmytą. Wstyd i lęk inicjacji Woyzecka znajdują ujście w świecie wirtualnym, gdzie bohater eksperymentuje ze swoim ciałem i wizerunkiem. Kiedy wirtualne eksperymenty nie przynoszą wyzwolenia, dochodzi do realnej zbrodni. Miejscem prowokacji jest zatęchły garaż, a może chłopięcy pokój z widokiem na brzeg jeziora.
Niedokończona sztuka Büchnera staje się więc pretekstem do postawienia pytania o współczesną męską tożsamość.
🧿 Czy posiadamy rytuały inicjacyjne na wzór tych, które były progiem dorosłości dla wojowników dawnych plemion?
🧿 Do jakich kulturowych wzorów męskości mamy dziś dostęp?
🧿 Jaka jest relacja między tożsamością mężczyzny a fizjologią ciała?
🧿 Gdzie jest przestrzeń buntu wobec stereotypu mężczyzny?
🧿 Czy jest możliwy projekt nowej męskości?

reżyseria: Grzegorz Jaremko
dramaturgia: Marcin Cecko
scenografia: Natalia Giza
kostiumy: Rafał Domagała
światło i wideo: Marek Kozakiewicz, Adam Lipiński
muzyka: Bartosz Dziadosz
asystentka reżysera: Malwina Szumacher
asystentki scenografki: Magdalena Kujawa, Julia Makówka
współpraca muzyczna: Piotr Domiński
inspicjent: Wojciech Sobolewski
obsada: Jan Dravnel, Mateusz Górski, Rafał Maćkowiak, Maria Maj, Paweł Smagała, Tomasz Tyndyk
💩 W spektaklu wykorzystano utwory zespołu Gówno.
Spektakl rekomendowany widzom pełnoletnim.
▼ DATY
13 października 2022, godz. 19:00
14 października 2022, godz. 19:00
15 października 2022, godz. 19:00
16 października 2022, godz. 19:00
Wszystkie spektakle gramy z pętlą indukcyjną.

Spektakl powstał dzięki wsparciu Fundacji im. Danuty Szaflarskiej.
Partner technologiczny:
Orange

🇬🇧 Grzegorz Jaremko’s production is inspired by play „Woyzeck” written by Georg Büchner – a 19th century German revolutionary, writer and naturalist.
Woyzeck’s plot draws upon a true story of a young murderer from Leipzig. Büchner portrayed him with great compassion, depicting his protagonist as the victim of the cruel and soulless society that tramples everyone who doesn’t fit its norms. However, the dramatist didn’t finish telling Woyzeck’s story – only fragments of the play were found after Büchner’s death. Despite, or perhaps due to this flaw, Woyzeck has been seducing theatre and opera artists for over a century.
Grzegorz Jaremko’s take on this revolutionary play focuses on masculine identity. In his interpretation the protagonist is accompanied by buddies from the hood – a garage band. The dramatic conflict is not about the clash of social classes, but the confrontation of various ways of shaping, testing and expressing masculinity. In this coming-of-age story, macho energy collides with a softer, more sensual and slightly diffused masculinity. Woyzeck’s embarrassment and fear of the initiation find an outlet in the virtual world, where the protagonist experiments with his body and appearance. When virtual experiments don’t bring the release, a crime in the real world is committed.
Provocation takes place in a fusty garage, or perhaps in a boy’s room with a lake view. Büchner’s unfinished play becomes a pretext for asking questions about today’s male identity.
🧿 Do we have initiation rituals modelled after the warriors‘ coming-of-age ceremonies of the old tribes?
🧿 To what cultural masculinity models do we have access today?
🧿 What is the relationship between a man’s masculinity and his physiology?
🧿 Where is the space for rebellion against the stereotype of a man?
🧿 Is it possible to design a new masculinity?

written by: Georg Büchner
director: Grzegorz Jaremko
dramaturgy: Marcin Cecko
set design: Natalia Giza
costumes: Rafał Fomagała
light design and video: Marek Kozakiewicz, Adam Lipiński
music: Bartosz Dziadosz
director’s assistant: Malwina Szumacher
set designer’s assistants: Magdalena Kujawa, Julia Makówka
cooperation (music): Piotr Domiński
stage manager: Wojciech Sobolewski
production manager: Magda Igielska
cast: Jan Dravnel, Mateusz Górski, Rafał Maćkowiak, Maria Maj, Paweł Smagała, Tomasz Tyndyk
▼ DATES
October 13, 2022, 7PM
October 14, 2022, 7PM
October 15, 2022, 7PM
October 16, 2022, 7PM

Zobacz także

Imprezy blisko Ciebie w Tango App →