Poranguí Live in Warsaw - World Bridging Tour

Poranguí – Music Is Medicine Workshop in Warsaw

20 sierpnia 2024, Wtorek

Lot 022

Nowogrodzka 31, Warszawa

Start: godz. 17:00

Podziel się:

🇵🇱 / 🇬🇧 Poranguí – Music Is Medicine Workshop in Warsaw

Dołącz do Poranguí, tworząc krąg rytmu, dźwięku i ruchu! 

Poranguí to światowej sławy muzyk, uzdrowiciel i producent, który splata ancestralne pieśni i rdzenne rytmy, by podnosić na duchu i transformować publiczność na całym świecie.

✦ ✧ Liczba biletów limitowana do 60 osób

✦ ✧ Loft 22, ul. 11 Listopada 22, Warszawa

✦ ✧ 20 sierpnia 2024

✦ ✧ Dzień później, 21.08.2024, w warszawskiej Kulturze Wysokiej odbędzie się koncert Poranguí w ramach World Bridging Tour. Link do biletów: www.biletomat.pl/bilety/porangui-live-in-warsaw-40520/

✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺

Music Is Medicine Workshop

Odkryj na nowo pierwszy i najbardziej złożony instrument znany ludzkości: siebie samego. Razem będziemy badać miejsce, gdzie głos i Duch spotykają się w improwizowanym tańcu. Poprzez przyjęcie naszego unikalnego głosu i rozwijanie wyrazu w bezpiecznym i celebracyjnym środowisku, śpiewamy nasze dusze i splatamy nasze głosy razem, aby wzmacniać uzdrowienie i piękno.

Nie jest wymagane żadne doświadczenie, to jest dla wszystkich!

  O Poranguí:

Wychowany w trzech kulturach Brazylii, Meksyku i Stanów Zjednoczonych, Poranguí od urodzenia był zanurzony w różne tradycyjne formy muzyki, uzdrawiania i ceremonii. Czerpiąc z swojego wielokulturowego tła oraz szkolenia z etnomuzykologii na Uniwersytecie Duke’a, Poranguí ma ponad dwadzieścia pięć lat międzynarodowego doświadczenia jako artysta, muzyk, uzdrowiciel i edukator, wykorzystując właściwości lecznicze dźwięku i ruchu do wspierania naszego indywidualnego i zbiorowego dobrostanu.

Jako artysta tworzący pętle na żywo i jednoosobowa orkiestra Poranguí splata ancestralne pieśni i rdzenne rytmy z całego świata. Tworząc swoje występy od zera przy użyciu technologii loopingu, na żywo tworzone groove’y Poranguí’ego wahają się od medytacyjnych do tanecznych, poruszają ciało, podnoszą ducha i przekraczają granicę między wykonawcą a publicznością. Jego koncerty World Soul zabierały go po całym świecie i doprowadziły do współpracy z wieloma artystami, w tym z aktualną serią albumów zatytułowaną Kuya Sessions z Liquid Bloom.

✦ Lokacja

Spotkamy się w warszawskim Loft 22, gdzie historia przeplata się z nowoczesnością, przestrzeń staje się artystycznym sanktuarium, które otuli nas ciepłem drewnianych podłóg, surowością ceglanych murów i sufitów w industrialnym stylu. To miejsce, gdzie światło dzienne delikatnie wpada przez duże okna, tworząc idealne tło dla głębokich, czułych doświadczeń, otwierając przestrzeń na niezwykłe opowieści i inspirując do tworzenia i wyrażania siebie.

Dowiedz się więcej:
Website:   www.Porangui.com
YouTube:  www.youtube.com/Porangui
Facebook: www.facebook.com/Porangui
Instagram: www.instagram.com/Porangui

✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺  English 🇬🇧

Poranguí – Music Is Medicine Workshop in Warsaw

Join Poranguí as we create a circle of rhythm, sound, and movement!

Poranguí is a world-renowned musician, healer, and producer who weaves ancestral songs and indigenous rhythms to uplift and transform audiences around the globe.

✦ ✧ Limited to 60 tickets

✦ ✧ Loft 22, 11 Listopada Street 22, Warsaw

✦ ✧ August 20, 2024

✦ ✧ The following day, on August 21, 2024, a Poranguí concert will take place in Warsaw’s Kultura Wysoka as part of the World Bridging Tour. Ticket link: www.biletomat.pl/bilety/porangui-live-in-warsaw-40520/

✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺

Music Is Medicine Workshop

Join Poranguí as we create a circle of rhythm, sound, and movement! Rediscover the first and most complex instrument known to humankind: yourself. Together we will explore where voice and Spirit meet in improvisational dance. By embracing our unique voice and cultivating expression in a safe & celebratory container, we sing our souls and braid our voice together to amplify healing and beauty.

No experience necessary, this is for all!

About Poranguí:

Reared among the three cultures of Brazil, Mexico and the U.S., Poranguí was steeped in various traditional forms of music, healing and ceremony since birth. Drawing from his cross-cultural background and ethnomusicology training at Duke University, Poranguí has over twenty-five years of international work experience as an artist, musician, healer, and educator, utilizing the healing properties of sound and movement to foster our individual and collective well being.

As a live looping artist and one-man orchestra Poranguí weaves ancestral songs and indigenous rhythms from around the globe. Creating his performances from scratch using looping technology, Poranguí’s live grooves range from meditative to dance, moving the body, lifting the spirit, and transcending the divide between performer and audience. His World Soul concerts have taken him around the globe and led him to collaborate with many artists, including a current album series titled Kuya Sessions with Liquid Bloom.

✦ Location

We will meet at Warsaw’s Loft 22, where history intertwines with modernity, the space becomes an artistic sanctuary enveloped by the warmth of wooden floors, the rawness of brick walls, and ceilings in an industrial style. This place, where daylight gently enters through large windows, creates the perfect backdrop for deep, tender experiences, opening up space for extraordinary stories and inspiring creation and self-expression.

Learn more:
Website:   www.Porangui.com
YouTube:  www.youtube.com/Porangui
Facebook: www.facebook.com/Porangui
Instagram: www.instagram.com/Porangui

Poranguí – Music Is Medicine Workshop in Warsaw | 20 sierpnia 2024, Wtorek, Lot 022

Biletomat.pl
265 PLN
Jak kupić bilet?

Po kliknięciu "Kup bilet" przeniesiesz się do strony internetowej oficjalnego dystrybutora biletów i na jego stronie dokonasz zakupu.

Bezpieczne zakupy u oficjalnych dystrybutorów

Zakup biletu odbywa się na stronie oficjalnego dystrybutora biletów. Pamiętaj o tym, że jeżeli miejsca są numerowane, a bilety sprzedaje kilka firm, to każda z nich udostępnia inną pulę miejsc do wyboru.

Zobacz także

Imprezy blisko Ciebie w Tango App →