POŁOWINKI IIILO 2022 16+

POŁOWINKI IIILO 2022 16+

2 grudnia 2022, Piątek

Dwa Światy

Ducha św. 10/12, Toruń

Start: godz. 20:00

Podziel się:

Widzimy się znowu na kolejnych połowinkach IIILO!!!🥶🥶
POŁOWINKI III LO🥂😋😋
Data: 02.12.2022
Godzina: 20:00
Bilety: [TBU]
Wstęp: 16+
Lokal: Dwa Światy
DJ: Speedjack
Photo: GG Art
‼️Lista promotorów, informacje o biletach i stołach dostępne w osobnym poście‼️
✔️Zwracamy uwagę, że wydarzenie nie jest organizowane ani firmowane przez placówkę oświatową.
❕Żeby usprawnić sprawdzanie biletów, prosimy o wcześniejsze przygotowanie dokumentu tożsamości oraz wypełnienie formularzy załączonych na końcu regulaminu.❕

++++++++++++++++++++

REGULAMIN IMPREZY:
1. Regulamin dotyczy wydarzenia: „POŁOWINKI IIILO 2022 16+”, która odbędzie się dnia 02.12.2022r. w lokalu Dwa Światy przy ul. Ducha Świętego 10/12 w Toruniu w godzinach 20:00 – 3:00.
2. Event organizowany jest przez Karolinę Wrzeszcz, Klaudię Buczkowska i JD Consulting zwanych dalej „Organizatorami”.
3. Osoby, które w dniu wydarzenia nie będą miały ukończonego 18 roku życia, muszą dostarczyć Organizatorowi zgodę na udział, wypełnioną przez Rodzica/Opiekuna Prawnego.
4. Wstęp na wydarzenie mają jedynie osoby, które ukończyły 16 rok życia, najpóźniej w dniu imprezy oraz osoby nie starsze niż 24 lata.
5. Napoje alkoholowe dostępne w lokalu sprzedawane będą wyłącznie osobom pełnoletnim.
6. Uczestnicy koncertu ponoszą odpowiedzialność za wyrządzone w lokalu przez siebie szkody.
7. Zabrania się wnoszenia na teren lokalu napojów zakupionych poza lokalem oraz niebezpiecznych przedmiotów.
8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za Uczestników wydarzenia przebywających poza klubem, w trakcie jej trwania.
9. Jeśli dojdzie do zmiany daty lub odwołania wydarzenia, osoby, które już zakupiły bilet będą mogły uzyskać zwrot, a o wszelkich aktualizacjach będziemy informować poprzez wydarzenie.
11. Każdy Uczestnik imprezy zobowiązany jest do zapoznania się z jej regulaminem, a za jego nieprzestrzeganie organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.
++++++++++++++++++++
W przypadku osób poniżej osiemnastego roku życia, wymagana jest pisemna zgoda pełnoprawnego opiekuna.
BHP COVID: Wszyscy uczestnicy zobligowani są do posiadania oraz noszenia maseczki ochronnej, zakrywającej nos i usta. Uczestnicy muszą bezwzględnie przestrzegać wszelkich zaleceń obsługi wydarzenia, ochrony, organizatorów jak i pracowników lokalu. Uczestników prosimy o przyniesienie wydrukowanego oraz wypełnionego oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia oraz zgód od rodzica w przypadku osób nieletnich i o zostawienie ich u obsługi. W strefie koncertowej należy nosić maseczkę oraz dbać o zachowanie dystansu między innymi uczestnikami i nie można spożywać napojów – taka możliwość będzie przy stolikach.

Zobacz także

Imprezy blisko Ciebie w Tango App →