Open Eyes Economy Summit 2023

Open Eyes Economy Summit 2023

21 listopada 2023, Wtorek

ICE Kraków Congress Centre

Marii Konopnickiej 17, Kraków

Start: godz. 10:00

Podziel się:

[🇵🇱 PL] 💙 Z wielką radością zapraszamy Was na ósmą edycję ᴏᴘᴇɴ ᴇʏᴇs ᴇᴄᴏɴᴏᴍʏ sᴜᴍᴍɪᴛ – niezwykłego spotkania ludzi myślących poważnie o przyszłości naszego świata. W doborowym towarzystwie 👥 autorytetów z kraju i ze świata podejmujemy wyzwanie szukania drogi do nowego społeczeństwa wraz z jego nową, cyfrową gospodarką i ekologiczną kulturą.
Jeśli chcesz ✅ zetknąć się z najważniejszymi i najgorętszymi trendami gospodarczymi, ✅ posłuchać na żywo niezwykłych osobowości i ✅ nawiązać nowe kontakty, to naprawdę trudno znaleźć ku temu lepszą okazję. Dołącz do 5⃣ 0⃣0⃣0⃣ uczestników – stacjonarnie w Krakowie lub online – wszędzie gdzie chcesz. Im nas więcej, tym większa #energiaspołeczna, jaką wspólnie wygenerujemy! 💥
👁‍🗨 Motywem przewodnim #OEES będzie #𝗲𝗻𝗲𝗿𝗴𝗶𝗮𝘀𝗽𝗼ł𝗲𝗰𝘇𝗻𝗮. W dobie polikryzysu to temat, który nabiera szczególnego znaczenia. 📖 Podczas Kongresu premierę będzie miał raport 𝙂𝙚𝙣𝙚𝙧𝙖𝙩𝙤𝙧𝙮 𝙀𝙣𝙚𝙧𝙜𝙞𝙞 𝙎𝙥𝙤ł𝙚𝙘𝙯𝙣𝙚𝙟, którego autorzy z różnych środowisk podejmą się rozważań dotyczących wyzwalania i marnowania potencjału energii społecznej w naszym kraju.
📊 Zaprezentujemy również drugą edycję 𝙄𝙣𝙙𝙚𝙠𝙨𝙪 𝙒𝙞𝙖𝙧𝙮𝙜𝙤𝙙𝙣𝙤𝙨́𝙘𝙞 𝙀𝙠𝙤𝙣𝙤𝙢𝙞𝙘𝙯𝙣𝙚𝙟 𝙋𝙤𝙡𝙨𝙠𝙞 – eksperckiego raportu na temat stanu polskiej gospodarki.
👥 Nasz Kongres jest 𝗼𝘁𝘄𝗮𝗿𝘁𝘆 dla wszystkich – niezależnie od wieku, wykształcenia, stanowiska czy poglądów. Poprzez interdyscyplinarny program, znane autorytety, żywą formułę konfrontującą różne punkty widzenia i towarzyszące mu wydarzenia artystyczno-kulturalne nasz szczyt ekonomii wartości z roku na rok wzmacnia swoją pozycję ważnego wydarzenia w kraju i międzynarodowej wizytówki Krakowa. Potwierdzają to nie tylko sami uczestnicy i prelegenci, ale też 🏆 sukcesy #OEES w konkursach branży eventowej w kraju (MP Power Awards) i w Europie (Conventa Best Event Award).
📍 Spotykamy się w dniach 𝟮𝟭–𝟮𝟮 𝗹𝗶𝘀𝘁𝗼𝗽𝗮𝗱𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟯 w 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝘂𝗺 𝗞𝗼𝗻𝗴𝗿𝗲𝘀𝗼𝘄𝘆𝗺 𝗜𝗖𝗘 𝗞𝗿𝗮𝗸𝗼́𝘄 oraz 𝗼𝗻𝗹𝗶𝗻𝗲.
🔜 𝗥𝗲𝗷𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮𝗰𝗷𝗮 na wydarzenie jest otwarta: www.live.oees.pl/.
ℹ Więcej informacji na temat Kongresu już wkrótce znajdziecie na naszych social mediach oraz na stronie: www.kongres.oees.pl.
Zachęcamy do udziału! 👋
Organizatorem Open Eyes Economy Summit 2023 jest Fundacja GAP.

[🇬🇧 EN] 💙 We have the pleasure of inviting you to the eighth edition of the ᴏᴘᴇɴ ᴇʏᴇs ᴇᴄᴏɴᴏᴍʏ sᴜᴍᴍɪᴛ – an extraordinary gathering of people seriously concerned about the future of our world. In the great company of national and international 👥 authorities, we will challenge ourselves to find the way to a new society, with its new digital economy and green culture.
If you want to ✅ get in touch with the most important and hottest economic trends, ✅ listen live to extraordinary personalities and ✅ make new contacts, it’s really hard to find a better opportunity to do so. Join 5⃣ 0⃣0⃣0⃣ participants – onsite in Krakow or online – wherever you want. The more of us, the more #socialenergy we will generate together! 💥
👁‍🗨 The theme of OEES 2023 will be #𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲𝗻𝗲𝗿𝗴𝘆. In the age of polycrisis, this is a topic of particular importance. 📖 During the Congress, a report 𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡 𝙀𝙣𝙚𝙧𝙜𝙮 𝙂𝙚𝙣𝙚𝙧𝙖𝙩𝙤𝙧𝙨 will be presented, in which authors from different backgrounds reflect on the release and waste of social energy potential in our country.
📊 We will also see the presentation of the second edition of the 𝙋𝙤𝙡𝙖𝙣𝙙 𝙀𝙘𝙤𝙣𝙤𝙢𝙞𝙘 𝘾𝙧𝙚𝙙𝙞𝙗𝙞𝙡𝙞𝙩𝙮 𝙄𝙣𝙙𝙚𝙭, an expert report on the state of the Polish economy.
👥 Our Congress is open for everyone – regardless of age, job position or political view. Through an interdisciplinary programme, well-known authorities, a lively formula confronting different points of view and accompanying artistic and cultural events, our Value Economy Summit strengthens its position as an important event in the country and an international showcase of Krakow from year to year. This is confirmed not only by the participants and speakers themselves, but also 🏆 by the success of #OEES in event industry competitions in the country (MP Power Awards) and in Europe (Conventa Best Event Award).
📍 We will meet on 𝟮𝟭-𝟮𝟮 𝗡𝗼𝘃𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟯 at the 𝗜𝗖𝗘 𝗞𝗿𝗮𝗸𝗼𝘄 𝗖𝗼𝗻𝗴𝗿𝗲𝘀𝘀 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲 and 𝗼𝗻𝗹𝗶𝗻𝗲. The hybrid formula will once again allow you to join the OEES from anywhere in the world.
🔜 𝗥𝗲𝗴𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 for the event is open: www.live.oees.pl/.
ℹ More information on the topics of the Congress will be available soon on our social media and website: www.kongres.oees.pl.
Your participation will be most welcome! 👋
Open Eyes Economy Summit 2023 is organised by the GAP Foundation.

Zobacz także

Imprezy blisko Ciebie w Tango App →