OPEN DECKS & BAR: Wednesdays in Prozak 2.0

OPEN DECKS & BAR: Wednesdays in Prozak 2.0

24 lipca 2024, Środa

Prozak 2.0

Plac Dominikański 6, Kraków

Start: godz. 22:00

Podziel się:

𝗢𝗣𝗘𝗡 𝗪𝗘𝗗𝗡𝗘𝗦𝗗𝗔𝗬𝗦 czyli jednego dnia łączymy dwa, długo wyczekiwane przez Was koncepty: Open Bar oraz Open Decks! Jeżeli środa dla Ciebie to rzeczywiście mała sobota, lub marzyłeś by zagrać swojego seta w legendarnym Prozaku, co środę niedługo będziecie mogli skorzystać z jednego lub obu propozycji tego samego dni!
📌 Zasady wstępu oraz korzystania z Open Bar’u:
∙ Standardowe wejście: 10 zł do północy, 20 zł po północy dla wszystkich, którzy nie chcą skorzystać z Open Bar’u. Pierwsze 30 min – wejście darmowe.
∙ Wejście “Unlimited”: 50 zł przez całą noc. W cenie otrzymacie opaskę, która upoważni Was do korzystania przez całą noc z opcji “unlimited” czyli nieograniczonej ilości shotów wódki, whisky oraz piwa przez całą noc. Obowiązuje zasada wymienna “jeden za jeden”, mogą z niej skorzystać tylko osoby, które zakupiły wejściówki Unlimited.
📌 Zasady Open Decks, gdzie zgłaszać swoje kandydatury:
∙ Prześlij nam informację w wiadomości prywatnej, w której zgłosisz swoją chęć zagrania na jednej z naszych Open Deckowych śród, a my w bardzo krótkim czasie dodamy Cię do grupy, na której ustalimy z Tobą więcej szczegółów.
∙ Pokaż się z jak najlepszej strony! Prześlij nam swój miks lub produkcje, aby łatwiej nam było zaplanować tematycznie i stylowo dane wieczory. Nie ograniczajcie się do 4/4 lub trapu, z chęcią wyjdziemy naprzeciw innym gatunkom muzycznym. Podstawowy warunek: quality music.
—-
𝗢𝗣𝗘𝗡 𝗪𝗘𝗗𝗡𝗘𝗦𝗗𝗔𝗬𝗦, meaning one day we combine two long-awaited concepts by you: Open Bar and Open Decks! If Wednesday is indeed your small Saturday, or you’ve dreamed of playing your set at the legendary Prozak, soon every Wednesday you will be able to take advantage of one or both options on the same day!
📌 Rules of entry and using the Open Bar:
∙ Standard entry: 10 PLN until midnight, 20 PLN after midnight for those who do not want to use the Open Bar. First 30 minutes – free entry.
∙ “Unlimited” entry: 50 PLN for the whole night. The price includes a wristband, which entitles you to use the “unlimited” option, meaning an unlimited number of vodka, whiskey, and beer shots throughout the night. The rule “one for one” applies, only available to those who have purchased Unlimited tickets.
📌 Rules of Open Decks, where to submit your applications:
∙ Send us information in a private message, in which you express your desire to play on one of our Open Deck Wednesdays, and we will add you to a group in a very short time, where we will set more details with you.
∙ Show us your best side! Send us your mix or productions to make it easier for us to plan the evenings thematically and stylistically. Don’t limit yourself to 4/4 or trap; we are eager to accommodate other musical genres. The basic condition: quality music.

Zobacz także

Imprezy blisko Ciebie w Tango App →