VEXEN fest: Schwefelgelb x Marina Aleksandra x Chino x Zariush i inni

VEXEN fest: Schwefelgelb x Marina Aleksandra x Chino x Zariush i inni

15 października 2021, Piątek

Konkret

Więckowskiego 36, Łódź

Start: godz. 23:00

Podziel się:

ENG BELOW🔽
Vexen Fest
15-16 pażdziernika 2021
Konkret – Więckowskiego 36

#techno #industrial #EBM

Przed Państwem pierwsza edycja VEXEN fest. To wydarzenie muzyczne poświęcone ciemnej stronie elektroniki, skierowane do wszystkich wielbicieli muzyki techno. Na tym festiwalu znajdzie się przestrzeń do tańczenia, przeżywania muzyki, poznawania nowych ludzi oraz wielu nowych wrażeń. To impreza na której każdy wielbiciel elektroniki znajdzie coś dla siebie.
VEXEN fest to połączenie sił klubu Klubu Konkret, kolektywu WET SETS oraz G̶ ̶O̶ ̶O̶ ̶D̶ ̶ ̶V̶ ̶I̶ ̶B̶ ̶E̶ ̶S̶ ̶ ̶O̶ ̶N̶ ̶L̶ ̶Y̶

Zagrają:
15.10.
Schwefelgelb (Berlin)
SKROTTEN (NO)
Glitter Glass
m_ozog

16.10
Marina Aleksandra
Zariush
SECT7
Zelde743
Moist hardware

Video art: Distort Visual
Patron medialny:
Łódzkie Centrum Wydarzeń
Łódź Kreatywnie

Bilety:
Karnet: 60/80/90
Jednodniowe: 50/60

Schwefelgelb to niemiecki duet techno i EBM, charakteryzujący się minimalnym podejściem i fascynacją syntezatorami lat 80. Berliński duet składa się z Sida, który jest odpowiedzialny za brzmienie maszyn i Eddyego, który zajmuje się wokalami. Ich fizyczne występy są elektryzujące, wsparte przez zsynchronizowane stroboskopy i projekcje. Występowali w całej Europie, w Ameryce Południowej i Japonii, a ich produkcje wydawała m.in. legendarna wytwórnia aufnahme + wiedergabe.
soundcloud.com/schwefelgelb

Marina Aleksandra to pochodząca z Warszawy DJ, producentka, piosenkarka i dźwiękowiec. Ukończyła Wrocławską Wyższą Szkołę Muzyki Nowoczesnej. Przygodę z DJką rozpoczęła w 2018 roku i od tego czasu gościły ją największe kluby w Polsce i Europie, występowała na głównych scenach londyńskiego Inferno, berlińskiego Kit Kat Club, paryskiego Hysteria czy Demain Kollectiv w Boreaux
Jej fascynacja muzyką sięga czasów młodzieńczych, gdy w wieku 15 lat występowała jako wokalistka zespołu The Twirls. Jej ewoluujące, charakterystyczne brzmienia na stałe zapisały się na scenie techno dzięki współpracy z wytwórniami Advanced Black, COUP, Xtrapelo Records, Insane Industry, Industrial Violence czy Substratum.
soundcloud.com/marina-aleksandra

Chino to krakowski producent muzyki house i techno. Pośród swoich zainteresowań wymienia szum kaset, brudne, wschodnie bit maszyny i syntezatory oraz urok i czar polskich gór. W jego muzyce słychać każdy z tych elementów, co gwarantuje niesamowitą mieszankę, która rozpala parkiety polskich i zagranicznych klubów.
soundcloud.com/chinoradar

Zariush – Poznański didżej, promotor i menedżer artystyczny klubu Projekt LAB. Współtworzy takie eventowe inicjatywy jak Verzerrung, Projekt Labirynt czy Techniküm. Podczas ostatnich lat swojej działalności na scenie miał szansę zaprosić do Polski i zagrać u boku takich artystów jak m.in. Ancient Methods, The Soft Moon, Vatican Shadow, Terence Fixmer, Headless Horseman, Schwefelgelb, Codex Empire czy Samuel Kerridge. W swoich setach łączy brudne, kwaśne i rolandowe techno z industrialnymi brzmieniami, gitarowymi riffami i EBM’owymi piosenkami. Oprócz macierzystego Projekt LAB, Zariush występował także w praktycznie wszystkich polskich klubach. Mogliście go też usłyszeć na takich festiwalach jak Instytut Festival, Revive Festival, Upper Festival czy na chorwackim Dimensions Festival.
soundcloud.com/zariush

*****
ENG
Vexen Fest
15-16 October 2021
Konkret – Więckowskiego 36

#techno #industrial #EBM

Here is the first edition of VEXEN fest. This is a music event dedicated to the dark side of electronica, aimed at all techno music lovers. At this festival there will be space for dancing, experiencing music, meeting new people and many new impressions. It is an event where every fan of electronic music will find something for themselves.
VEXEN fest is a combination of forces of Klub Konkret, WET SETS collective and G̶ ̶O̶ ̶O̶ ̶D̶ ̶V̶ ̶I̶ ̶B̶ ̶E̶ ̶S̶ ̶ ̶O̶ ̶N̶ ̶L̶ ̶Y̶

They will play:
15.10.
Schwefelgelb (Berlin)
SKROTTEN (NO)
Glitter Glass
m_ozog

16.10
Marina Aleksandra
Zariush
SECT7
Zelde743
Moist hardware

Video art: Distort Visual
Łódzkie Centrum Wydarzeń
Łódź Kreatywnie

Tickets:
Pass: 60/80/90
Single-day: 50/60

Schwefelgelb is a German techno and EBM duo with a minimalist approach and a fascination for 80s synths. The Berlin duo consists of Sid, who is responsible for the machine sounds, and Eddy, who handles the vocals. Their physical performances are electrifying, supported by synchronised strobes and projections. They have performed throughout Europe, South America and Japan, and their productions have been released by the legendary aufnahme + wiedergabe label, among others.
soundcloud.com/schwefelgelb

Marina Aleksandra is a Warsaw-based DJ, producer, singer and sound engineer. She graduated from the Wroclaw School of Modern Music. She started her DJ adventure in 2018 and since then she has been hosted by the biggest clubs in Poland and Europe, performing on the main stages of London’s Inferno, Berlin’s Kit Kat Club, Paris' Hysteria or Demain Kollectiv in Boreaux
Her fascination with music dates back to her youth when, at the age of 15, she performed as the vocalist for the band The Twirls. Her evolving, distinctive sounds have made their mark on the techno scene through her work with Advanced Black, COUP, Xtrapelo Records, Insane Industry, Industrial Violence and Substratum.
soundcloud.com/marina-aleksandra

Chino is a Krakow-based producer of house and techno music. Among his interests he mentions the hum of cassettes, dirty, eastern beat machines and synthesisers, and the charm and enchantment of the Polish mountains. Each of these elements can be heard in his music, which guarantees an incredible mixture that lights up dancefloors of Polish and foreign clubs.
soundcloud.com/chinoradar

Zariush – a DJ from Poznań, promoter and artistic manager of Projekt LAB club. He co-creates such event initiatives as Verzerrung, Projekt Labirynt or Techniküm. During the last years of his activity on stage he had a chance to invite to Poland and play alongside such artists as Ancient Methods, The Soft Moon, Vatican Shadow, Terence Fixmer, Headless Horseman, Schwefelgelb, Codex Empire or Samuel Kerridge. His sets combine dirty, acid and roland techno with industrial sounds, guitar riffs and EBM songs. Apart from his home project Projekt LAB, Zariush has also performed in practically all Polish clubs. You could also hear him on such festivals as Institute Festival, Revive Festival, Upper Festival or Croatian Dimensions Festival.
soundcloud.com/zariush


Zobacz także

Imprezy blisko Ciebie w Tango App →