Summer Contrast Festival 2024

Summer Contrast Festival 2024

5 sierpnia 2024, Poniedziałek

Rogalinko

-, Rogoźno

Start: godz. 15:00

Podziel się:

MUSIC 🎵 NATURE 🌲 FREEDOM 💃 ART 🎪 PEOPLE 👪 VOICES 📢
🌟🌟🌟 Our Official event page 🌟🌟🌟
🍓Be sure to receive all the delightful tidbits 🍓
Greetings our friends, and welcome to Summer Contrast Festival 2024
🌗 We invite you to dance together in our land of music, love, nature, tolerance, mutual respect and understanding 🌓
🕋 TRIANGLE STAGE 🕋
🌳 OAK STAGE 🌳
🍄 ELYSIUM STAGE 🍄
🦩PARADISO STAGE🦩
💫CHILLOUT GARDEN 💫
🛖TRIBAL STAGE🛖
🔅WORKSHOPS 🔅
🎠Bring an instrument
🎠Children will enter for free
🎠Dress colourful and feel free to express yourself
Summer Contrast is a family festival with 10 years of tradition. It is a gathering of dancers, musicians, artists, free spirits, people with open minds and hearts, who for a few days cut themselves off from the dullness of the outside world and create their own reality, where love, togetherness and peace are the ingredients of the air that we breathe.
You will not find commercial sponsors in the meadow by the Rega river, there will be no prohibition of any kind – except for one commandment – your freedom ends where the freedom of another human being begins. Summer Contrast is not a festival where you are a consumer – to Summer Contrast you will come to co-create and share your energy and creativity with others.
Summer Contrast is a place full of different sounds, with an eclectic programme, where common denominator is quality. The line-up is international and we pay a special attention to giving space to the female artists.
Four stages, music from Wednesday to Monday morning, nature, mutual respect, freedom – join the family and forget the rest of the world with us!
Ground rules are:
– Entry only for the tickets holders,
– 18+, or with a person responsible for a minor,
– You are responsible for people that You bring.
– Non-illegal behaviours will not be tolerated,
– We do not take the responsibility for Your belongings or Your health,
– You are welcome to bring your car and to stay on camping,
– Basic sanitariats will be provided,
– Food and beverages will be available to buy on site,
– SUMMER CONTRAST is not a business, we’re working socially and as charity.
🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀
🇵🇱
MUZYKA 🎵 NATURA 🌲 WOLNOŚĆ 💃 SZTUKA 🎪 LUDZIE 👪 DŹWIĘKI 📢
🌟🌟🌟 OFICJALNE WYDARZENIE FESTIWALU 🌟🌟🌟
🍓Zapisz się, aby otrzymywać wszystkie powiadomienia 🍓
Pozdrawiamy Was nasi przyjaciele oraz zapraszamy do udziału w Summer Contrast Festival 2024
🌗 Będzie to kolejna edycja naszego festiwalu, który zaprasza Was ponownie do wspólnego tańca w naszej krainie muzyki, miłości, natury, tolerancji oraz wzajemnego szacunku i zrozumienia 🌓

🕋 TRIANGLE STAGE 🕋
🌳 OAK STAGE 🌳
🍄 ELYSIUM STAGE 🍄
🦩PARADISO STAGE🦩
💫CHILLOUT GARDEN 💫
🛖TRIBAL STAGE🛖
🔅WARSZTATY 🔅
🔅SPECIALS 🔅
🎠Przynieś ze sobą jakiś instrument
🎠Dzieci wchodzą nieodpłatnie pod opieką rodziców
🎠Ubierz się kolorowo i wyraź siebie
Summer Contrast to rodzinne święto o 10 letniej tradycji. Organizowany na rodzinnej ziemi zjazd tancerzy, muzyków, artystów, wolnych duchów, ludzi o otwartych głowach i sercach, którzy na kilka dni odcinają się od szarości zewnętrznego świata i tworzą swoją rzeczywistość, gdzie miłość, wspólnota i pokój to składniki powietrza, którym oddychamy.
Nie znajdziesz na łące nad Regą sponsorów, nie będzie zakazów – poza jednym przykazaniem – Twoja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka. Summer Contrast to nie jest festiwal gdzie jesteś konsumentem – Summer Contrast przyjedziesz współtworzyć, dzieląc sie z innymi swoja energią i kreatywnością.
Summer Contrast to miejsce pełne różnych dźwięków, o eklektycznym programie, którego wspólnym mianownikiem jest jakość. Lineup jest międzynarodowy i zwracamy szczególną uwagę na to żeby dać przestrzeń kobietom.
Cztery sceny, muzyka od środy do poniedziałku rano, natura, wzajemny szacunek, wolność – dołącz do rodziny i zapomnij o reszcie świata razem z nami!
Kontakt:
Formularz i bilety: tickets@summercontrast.com
Zapytania ogólne: hello@summecontrast.com
REGULAMIN :
– wejście za okazaniem biletu,
– 18+ lub z opiekunem,
– jesteś odpowiedzialny za ludzi, z którymi przyjeżdżasz,
– nielegalne zachowania nie będą tolerowane,
– nie bierzemy odpowiedzialności za Twoje mienie oraz zdrowie,
– możesz postawić swoje auto w strefie campingowej,
– podstawowy sanitariat będzie zapewniony,
– gastronomia znajduje się na terenie festiwalu,
– SUMMER CONTRAST nie jest biznesem, nasza praca jest prospołeczna oraz charytatywna.

Zobacz także

Imprezy blisko Ciebie w Tango App →