StrefaEtno | trzydniowe warsztaty tradycyjnego śpiewu chorwackiego z Barbarą Majnarić

StrefaEtno | trzydniowe warsztaty tradycyjnego śpiewu chorwackiego z Barbarą Majnarić

23 marca 2023, Czwartek

Strefa

Św. Tomasza 31, Kraków

Start: godz. 18:00

Podziel się:

StrefaEtno | warsztaty tradycyjnego śpiewu chorwackiego z Barbarą Majnarić | 3 dni | liczba miejsc ograniczona
23.03 / 25.03 / 26.03 / ul. św. Tomasza 31
wstęp: pierwsza pula: 290 zł / os. / druga pula: 310 zł / os.
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Czwartek | 23.03.2023 | 18:00-21:00
Sobota | 25.03.2023 | 11:00-13:00 + 14:00-16:00
Niedziela | 26.03.2023 | 11:00-13:00 + 14:00-16:00
🔸 do 13.03 🔸 koszt: 290 zł/os. 🔸
🔸 od 14.03 🔸 koszt: 310 zł/os. 🔸
🔻 LICZBA MIEJSC OGRANICZONA🔻
zapisy mailowe, informacje o wpłatach:
🔺 strefakrakow@rozstaje.pl 🔺
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Barbara Majnarić – chorwacka śpiewaczka i badaczka muzyki tradycyjnej. Od lat śpiewa w różnych grupach śpiewaczych i poszerza swoją wiedzę o śpiewie tradycyjnym z różnych źródeł: pedagogów wokalnych, współczesnych śpiewaków muzyki tradycyjnej i rdzennych śpiewaków tradycyjnych.
Prowadzi badania nad muzyką tradycyjną poprzez archiwa i pracę w terenie, nagrywając autentycznych śpiewaków i zbierając pieśni z obszaru dynarskiego: regiony Bukovica, Ravni kotari, Lika, Banija i Zachodnia Slavonija. Obecnie jej głównym zainteresowaniem w muzyce tradycyjnej jest starsza warstwa tradycyjnych pieśni Bałkanów, ich specyficzne techniki wokalne i właściwości akustyczne, z których wiele jest nietemperowanych lub w nieokreślonych skalach. Jest również aktywna w rozwijaniu i organizowaniu projektów, których celem jest edukacja, dokumentacja i popularyzacja muzyki tradycyjnej w Chorwacji.
Warsztaty obejmą naukę tradycyjnych pieśni Chorwackich z regionów Zachodniej Slawoniji, Baniji, Liki i Dalmacji, w tym zarówno pieśni w nowszych stylach (które są nadal śpiewane), jak i w starszym, nietemperowanym stylu śpiewania (który powoli zanika). Nauczymy się pieśni ‘kolo’ wraz z tańcami, a także zbadamy cechy śpiewu i style regionalne na podstawie osobistych i publicznych nagrań terenowych. Praktyczna praca z uczestnikami, oprócz nauki pieśni, będzie obejmowała indywidualną i grupową pracę nad aparatem wokalnym zaangażowanym w śpiew tradycyjny poprzez ćwiczenia ciała, głosu i słuchu.
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Barbara Majnarić – Croatian singer and researcher of traditional music. Through the years she has been singing in various singing groups and expanding her knowledge of traditional singing from various sources; vocal pedagogs, contemporary singers of traditional music and indigenous traditional singers.
She is active in researching traditional music through archives and field work, recording authentic singers and gathering songs from the Dinaric area; regions of Bukovica, Ravni kotari, Lika, Banija and West Slavonija. Currently her main interest in traditional music is the older layer of traditional songs of the Balkans, their specific vocal techniques and acoustic qualities, much of them being untempered or in undefinable scales. She is also active in developing and organizing projects whose goal is education, documentation and popularization of traditional music in Croatia.
Workshop will encompass learning traditional songs from Croatia from the regions of West Slavonija, Banija, Lika and Dalmatia, including both songs for the newer styles (which are still sung) together with the older, untempered style of singing (which is slowly disappearing). Workshop will explore singing characteristics and regional styles based on personal and public field recordings. We will also learn ‘kolo’ songs together with dancing.
The practical work with participants, besides song learning, will include individual and group work on the vocal apparatus engaged in traditional singing through body, voice and listening exercises.

Zobacz także

Imprezy blisko Ciebie w Tango App →