Poranguí Live in Warsaw - World Bridging Tour

Poranguí Live in Warsaw – World Bridging Tour

21 sierpnia 2024, Środa

Kultura Wysoka

Szwedzka 2, Warszawa

Start: godz. 19:00

Podziel się:

🇵🇱 / 🇬🇧 Poranguí Live in Warsaw – World Bridging Tour

✦ ✧ Liczba biletów limitowana

✦ ✧ Kultura Wysoka, Szwedzka 2, Warszawa

✦ ✧ 21 sierpnia 2024, start: 19:00, start koncertu: 20:00

✦ ✧ Dzień wcześniej, 20.08.2024, w warszawskim LOFT22 odbędą się czterogodzinne warsztaty z Poranguí „Music is Medicine”. Link do biletów: www.biletomat.pl/bilety/porangui-music-is-medicine-workshop-40521/

✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺

Poranguí to światowej sławy muzyk, uzdrowiciel i producent, który splata ancestralne pieśni i rdzenne rytmy, by podnosić na duchu i transformować publiczność na całym świecie.

Chakaruna World Bridging Tour: Podróż dźwięku, ruchu i ducha

Przygotuj się na transcendentną podróż ze znanym na całym świecie muzykiem, uzdrowicielem i edukatorem, Poranguí zaszczyci swoją obecnością Warszawę w dniu 21.08.2024 r., w Kulturze Wysokiej. 

Towarzyszyć mu będzie wizjonerska współprowadząca, Ashley Klein. Razem zapraszają na doświadczenie, które płynnie łączy świat widzialny i niewidzialny.

🪶 Trasa koncertowa Chakaruna World Bridging czerpie inspirację ze starożytnej koncepcji Quechua “Chakaruna”, co oznacza Most między Światami. “Chaka” reprezentuje Most, natomiast “Runa” symbolizuje Ludzi, razem odzwierciedlając święty obowiązek tworzenia połączeń między tym, co materialne i niematerialne, między Ziemią a Duchem, jednostką a zbiorowością. Poprzez tę trasę, Poranguí zaprasza nas do wcielenia się w role Chakarunów, misternie wplatając nasze duchy w barwną tkaninę życia i synchronizując z pulsującym rytmem Ziemi.

Dołącz do nas na poruszające ducha świętowanie wzajemnego powiązania i przebudzenia. Trasa Chakaruna World Bridging to nie tylko seria występów; to brama do głębszego poczucia bycia, taniec na moście światów, który jednoczy nas w rytmie, harmonii i wspólnym człowieczeństwie.

✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺

  Interaktywne warsztaty na rozpoczęcie:

Wieczór rozpoczyna się od interaktywnej możliwości dla publiczności, aby otworzyć swój głos i zaśpiewać razem, aktywując spójną, wspólną przestrzeń.

✦ Alchemia Dźwięku:

Doświadcz starożytnej sztuki uzdrawiania dźwiękiem i terapią wibracyjną podczas kameralnej, dwugodzinnej podróży uzdrawiającej z Poranguí. Poranguí, niczym orkiestra jednoosobowa, mistrzowsko splata pieśni przodków i rdzenne rytmy z całego świata, prowadząc nas przez medytacyjne zanurzenie w dźwiękach. Jego partnerka, Ashley Klein, uzupełni muzyczny set o wskazówki wokalne, wizualizacje i medytacje, zapraszając nasze modlitwy i intencje do tańca. Poddaj się myślom i zanurz w sercu, relaksując się i odbierając te medytacyjne dźwięki oraz święte pieśni przodków.

✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺

  O Poranguí:

Wychowany w trzech kulturach Brazylii, Meksyku i Stanów Zjednoczonych, Poranguí od urodzenia był zanurzony w różne tradycyjne formy muzyki, uzdrawiania i ceremonii. Czerpiąc z swojego wielokulturowego tła oraz szkolenia z etnomuzykologii na Uniwersytecie Duke’a, Poranguí ma ponad dwadzieścia pięć lat międzynarodowego doświadczenia jako artysta, muzyk, uzdrowiciel i edukator, wykorzystując właściwości lecznicze dźwięku i ruchu do wspierania naszego indywidualnego i zbiorowego dobrostanu.

Jako artysta tworzący pętle na żywo i jednoosobowa orkiestra Poranguí splata ancestralne pieśni i rdzenne rytmy z całego świata. Tworząc swoje występy od zera przy użyciu technologii loopingu, na żywo tworzone groove’y Poranguí’ego wahają się od medytacyjnych do tanecznych, poruszają ciało, podnoszą ducha i przekraczają granicę między wykonawcą a publicznością. Jego koncerty World Soul zabierały go po całym świecie i doprowadziły do współpracy z wieloma artystami, w tym z aktualną serią albumów zatytułowaną Kuya Sessions z Liquid Bloom.

Dowiedz się więcej:

Website: www.Porangui.com

YouTube: www.youtube.com/Porangui

Facebook: www.facebook.com/Porangui

Instagram: www.instagram.com/Porangui

✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺    English 🇬🇧

✦ ✧ Limited number of tickets

✦ ✧ Kultura Wysoka, Szwedzka 2, Warsaw

✦ ✧ August 21, 2024, start: 7:00 PM, concert start: 8:00 PM

✦ ✧ The day before, on August 20, 2024, a four-hour workshop with Poranguí titled “Music is Medicine” will be held at LOFT22 in Warsaw. Ticket link: www.biletomat.pl/bilety/porangui-music-is-medicine-workshop-40521/

✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺

Poranguí is a world-renowned musician, healer, and producer who weaves ancestral songs and indigenous rhythms to uplift and transform audiences globally.

Chakaruna World Bridging Tour: A Journey of Sound, Movement, and Spirit

Prepare to embark on a transcendent journey with the world-renowned musician, healer, and educator Poranguí, as he graces Warsaw on August 21st at the Kultura Wysoka event.

Accompanied by the visionary co-facilitator Ashley Klein, they extend an invitation to an embodied experience that seamlessly bridges the seen and unseen worlds

🪶 The Chakaruna World Bridging tour draws its inspiration from the ancient Quechua concept of “Chakaruna,” meaning World Bridger. “Chaka” represents the Bridge, while “Runa” symbolizes the People, together reflecting the sacred duty of forging connections between the tangible and the intangible, the Earth and the Spirit, the individual and the collective. Through this tour, Poranguí invites us to step into our own roles as Chakarunas, intricately weaving our spirits into the vibrant tapestry of life and synchronizing with the pulsating heartbeat of the Earth.

Join us for a soul-stirring celebration of interconnectedness and awakening. The Chakaruna World Bridging Tour is not merely a series of performances; it is a gateway to a more profound sense of being, a dance across the bridge of worlds that unites us in rhythm, harmony, and shared humanity.

✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺

✦ Workshop as Opener:

The evening starts with an interactive opportunity for the audience to open their voices and sing together, activating a coherent, shared space.

✦ Sonic Alchemy:

Experience the ancient healing art of sound and vibrational therapy with an intimate two-hour sound healing journey with Poranguí. Poranguí masterfully weaves ancestral songs & indigenous rhythms from around the world as a one-man orchestra and will sonically guide us through a meditative sound soak. His partner, Ashley Klein, will sprinkle the musical set with some vocal guidance, visualizations, and meditations inviting our prayers and intentions into our dance. Surrender your thoughts and drop into your heart, as you relax and receive these meditative sounds and sacred ancestral songs.

✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺

About Poranguí:

Reared among the three cultures of Brazil, Mexico and the U.S., Poranguí was steeped in various traditional forms of music, healing and ceremony since birth. Drawing from his cross-cultural background and ethnomusicology training at Duke University, Poranguí has over twenty-five years of international work experience as an artist, musician, healer, and educator, utilizing the healing properties of sound and movement to foster our individual and collective well being.

As a live looping artist and one-man orchestra Poranguí weaves ancestral songs and indigenous rhythms from around the globe. Creating his performances from scratch using looping technology, Poranguí’s live grooves range from meditative to dance, moving the body, lifting the spirit, and transcending the divide between performer and audience. His World Soul concerts have taken him around the globe and led him to collaborate with many artists, including a current album series titled Kuya Sessions with Liquid Bloom.

Learn more at:

Website: www.Porangui.com

YouTube: www.youtube.com/Porangui

Facebook: www.facebook.com/Porangui

Instagram: www.instagram.com/Porangui

Poranguí Live in Warsaw – World Bridging Tour | 21 sierpnia 2024, Środa, Kultura Wysoka

Biletomat.pl
237 PLN
Jak kupić bilet?

Po kliknięciu "Kup bilet" przeniesiesz się do strony internetowej oficjalnego dystrybutora biletów i na jego stronie dokonasz zakupu.

Bezpieczne zakupy u oficjalnych dystrybutorów

Zakup biletu odbywa się na stronie oficjalnego dystrybutora biletów. Pamiętaj o tym, że jeżeli miejsca są numerowane, a bilety sprzedaje kilka firm, to każda z nich udostępnia inną pulę miejsc do wyboru.

Zobacz także

Imprezy blisko Ciebie w Tango App →