POŁOWINKI VIII LO 2021 16+

POŁOWINKI VIII LO 2021 16+

4 listopada 2021, Czwartek

NRD

Browarna 6, Toruń

Start: godz. 19:00

Podziel się:

🔥🤪Połowinki uczniów VIII LO powracają!! 🥂🍾
POŁOWINKI VIII LO😎🙌
Data: 4.11.2021
Godzina: 19.00
Wstęp: 16+
Klub: NRD
DJ: Seli
Zdjęcia: GG Art 🎥
‼️Lista promotorów, informacje o biletach i stołach dostępne w osobnym poście‼️
✔️Zwracamy uwagę, że impreza nie jest organizowana ani firmowana przez placówkę oświatową.
❕Żeby usprawnić sprawdzanie biletów, prosimy o wcześniejsze przygotowanie dokumentu tożsamości, dokumentów o szczepieniu, wypełnionej ankiety epidemiologicznej i wypełnionej zgody od rodzica, w przypadku osób nieletnich.❕

++++++++++++++++++++

REGULAMIN IMPREZY:
1. Regulamin dotyczy imprezy: „POŁOWINKI VIII LO 2021”, która odbędzie się dnia 04.11.2021r. w klubie NRD przy ul. Browarnej 6 w Toruniu w godzinach 19:00 – 3:00.
2. Impreza organizowana jest przez Ajsu Akhmedova i JD Ventures zwanych dalej „Organizatorami”.
3. Osoby, które w dniu imprezy nie będą miały ukończonego 18 roku życia, muszą dostarczyć Organizatorowi zgodę na udział, wypełnioną przez Rodzica/Opiekuna Prawnego, którą można znaleźć pod poniższym linkiem:
drive.google.com/…/1627wP4wbbUkKrzpcqNw…/view…
4. Wstęp na imprezę mają jedynie osoby, które ukończyły 16 rok życia, najpóźniej w dniu imprezy oraz osoby nie starsze niż 24 lata.
5. Napoje alkoholowe dostępne w lokalu sprzedawane będą wyłącznie osobom pełnoletnim.
6. Uczestnicy imprezy ponoszą odpowiedzialność za wyrządzone w lokalu przez siebie szkody.
7. Zabrania się wnoszenia na teren lokalu napojów zakupionych poza lokalem oraz niebezpiecznych przedmiotów.
8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za Uczestników imprezy przebywających poza klubem, w trakcie jej trwania.
9. Kupując bilet kupujący wyraża zgodę na publikacje zdjęć z imprezy.
10. Organizator informuje, iż w związku z obecnie obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 861 z późn. zm., dalej: „Rozporządzenie”), jest on zobowiązany przestrzegać limitu miejsc, które mogą być udostępniane widzom i słuchaczom (dalej: „limit miejsc”). Zgodnie z Rozporządzeniem do limitu miejsc nie wlicza się osób zaszczepionych. Poprzez osobę zaszczepioną rozumie się osobę, która przyjęła jedną (w przypadku szczepionek jednodawkowych) lub dwie (w przypadku szczepionek dwudawkowych) dawki szczepionki przeciwko COVID-19 dopuszczonej do obrotu w Unii Europejskiej, która posiada stosowne zaświadczenie, a od przyjęcia ostatniej dawki szczepionki (pierwszej w przypadku szczepionki jednodawkowej albo drugiej w przypadku szczepionki dwudawkowej) upłynęło co najmniej 14 dni. W tym celu Organizator zwraca się o udzielenie informacji przez uczestnika wydarzenia, czy jest on osobą zaszczepioną, a także o okazanie zaświadczenia potwierdzającego status osoby zaszczepionej przeciwko COVID-19 (zaświadczeniem może być wydruk wydany przez punkt szczepień lub lekarza zawierający kod QR, zaświadczenie z Internetowego Konta Pacjenta zawierające kod QR lub zaświadczenie zawierające kod QR w formie elektronicznej dostępne w aplikacjach „moje Internetowe Konto Pacjenta” albo „mObywatel”). Organizator informuje, iż udzielenie powyższych informacji oraz okazanie do wglądu zaświadczenia potwierdzającego status osoby zaszczepionej przeciwko COVID-19 jest dobrowolne i zależne od decyzji uczestnika wydarzenia.
11. Jeśli dojdzie do zmiany daty lub odwołania wydarzenia, osoby, które już zakupiły bilet będą mogły uzyskać zwrot, a o wszelkich aktualizacjach będziemy informować poprzez wydarzenie.
12. Każdy Uczestnik imprezy zobowiązany jest do zapoznania się z jej regulaminem, a za jego nieprzestrzeganie organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.
++++++++++++++++++++
W przypadku osób poniżej osiemnastego roku życia, wymagana jest pisemna zgoda pełnoprawnego opiekuna.
WZÓR ZGODY DLA NIELETNICH:
drive.google.com/…/1627wP4wbbUkKrzpcqNw…/view…
ANKIETA EPIDEMIOLOGICZNA:
drive.google.com/…/1dOFyx85tYBjIfHVGe1y…/view…
BHP COVID: Wszyscy uczestnicy zobligowani są do posiadania oraz noszenia maseczki ochronnej, zakrywającej nos i usta. Uczestnicy muszą bezwzględnie przestrzegać wszelkich zaleceń obsługi wydarzenia, ochrony, organizatorów jak i pracowników lokalu. Uczestników prosimy o przyniesienie wydrukowanego oraz wypełnionego oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia oraz zgód od rodzica w przypadku osób nieletnich i o zostawienie ich u obsługi. W strefie koncertowej należy nosić maseczkę oraz dbać o zachowanie dystansu między innymi uczestnikami i nie można spożywać napojów – taka możliwość będzie przy stolikach i barze.


Zobacz także

Imprezy blisko Ciebie w Tango App →