POŁOWINKI ULO 22/23 16+

POŁOWINKI ULO 22/23 16+

23 lutego 2023, Czwartek

NRD

Browarna 6, Toruń

Start: godz. 19:30

Podziel się:

Gorąco zapraszamy Was wszystkich na połowinki ULO 22/23!! 🧨😛
POŁOWINKI ULO 🥂🎉✌️
Data: 23.02.2023
Godzina: 19:30
Bilety: I pula 30 zł
Wstęp: 16+
Lokal: NRD
DJ: Seli
Photo: GG Art
‼️Lista promotorów, informacje o biletach i stołach dostępne w osobnym poście‼️
✔️Zwracamy uwagę, że wydarzenie nie jest organizowane ani firmowane przez placówkę oświatową.
❕Żeby usprawnić sprawdzanie biletów, prosimy o wcześniejsze przygotowanie dokumentu tożsamości oraz wypełnienie formularzy załączonych na końcu regulaminu.❕

++++++++++++++++++++

REGULAMIN IMPREZY:
1. Regulamin dotyczy wydarzenia: „POŁOWINKI ULO 22/23 16+”, która odbędzie się dnia 23.02.2023r. w lokalu NRD przy ul. Browarnej 6 w Toruniu w godzinach 19:30 – 3:00.
2. Event organizowany jest przez Zofię Danielewicz, Amelię Kazimierczak i JD Consulting zwanych dalej „Organizatorami”.
3. Osoby, które w dniu wydarzenia nie będą miały ukończonego 18 roku życia, muszą dostarczyć Organizatorowi zgodę na udział, wypełnioną przez Rodzica/Opiekuna Prawnego, którą można znaleźć pod poniższym linkiem:
drive.google.com/file/d/1WIpXPCyby7j85nG8dt-hzrpLCRIsXPx9/view
4. Wstęp na wydarzenie mają jedynie osoby, które ukończyły 16 rok życia, najpóźniej w dniu imprezy oraz osoby nie starsze niż 24 lata.
5. Napoje alkoholowe dostępne w lokalu sprzedawane będą wyłącznie osobom pełnoletnim.
6. Uczestnicy koncertu ponoszą odpowiedzialność za wyrządzone w lokalu przez siebie szkody.
7. Zabrania się wnoszenia na teren lokalu napojów zakupionych poza lokalem oraz niebezpiecznych przedmiotów.
8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za Uczestników wydarzenia przebywających poza klubem, w trakcie jej trwania.
9. Jeśli dojdzie do zmiany daty lub odwołania wydarzenia, osoby, które już zakupiły bilet będą mogły uzyskać zwrot, a o wszelkich aktualizacjach będziemy informować poprzez wydarzenie.
11. Każdy Uczestnik imprezy zobowiązany jest do zapoznania się z jej regulaminem, a za jego nieprzestrzeganie organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.
++++++++++++++++++++
W przypadku osób poniżej osiemnastego roku życia, wymagana jest pisemna zgoda pełnoprawnego opiekuna.
WZÓR ZGODY DLA NIELETNICH:
drive.google.com/file/d/1WIpXPCyby7j85nG8dt-hzrpLCRIsXPx9/view
BHP COVID: Wszyscy uczestnicy zobligowani są do posiadania oraz noszenia maseczki ochronnej, zakrywającej nos i usta. Uczestnicy muszą bezwzględnie przestrzegać wszelkich zaleceń obsługi wydarzenia, ochrony, organizatorów jak i pracowników lokalu. Uczestników prosimy o przyniesienie wydrukowanego oraz wypełnionego oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia oraz zgód od rodzica w przypadku osób nieletnich i o zostawienie ich u obsługi. W strefie koncertowej należy nosić maseczkę oraz dbać o zachowanie dystansu między innymi uczestnikami i nie można spożywać napojów – taka możliwość będzie przy stolikach.

Zobacz także

Imprezy blisko Ciebie w Tango App →