POŁOWINKI IV LO 2023 16+

POŁOWINKI IV LO 2023 16+

27 października 2023, Piątek

NRD

Browarna 6, Toruń

Start: godz. 20:30

Podziel się:

Chcemy Was serdecznie zaprosić na nadchodzące połowinki IVLO w NRD!!! 🤪🤪🎉
POŁOWINKI IVLO 🥶🥶
Data: 27.10.2023 (piątek)
Godzina: 20:30
Bilety: I pula 30 zł / II pula 35 zł
Wstęp: 16+
Lokal: NRD
DJ: Mike G & Speedjack
Photo: GG Art
‼️Lista promotorów, informacje o biletach i stołach dostępne w osobnym poście‼️
✔️Zwracamy uwagę, że wydarzenie nie jest organizowane ani firmowane przez placówkę oświatową.
❕Żeby usprawnić sprawdzanie biletów, prosimy o wcześniejsze przygotowanie dokumentu tożsamości oraz wypełnienie formularzy załączonych na końcu regulaminu.❕

++++++++++++++++++++

REGULAMIN IMPREZY:
1. Regulamin dotyczy wydarzenia: „POŁOWINKI IVLO 2023 16+”, która odbędzie się dnia 27.10.2023r. w lokalu NRD przy ul. Browarnej 6 w Toruniu w godzinach 20:30 – 3:30.
2. Event organizowany jest przez Marię Łapczyńską i JD Consulting zwanych dalej „Organizatorami”.
3. Osoby, które w dniu wydarzenia nie będą miały ukończonego 18 roku życia, muszą dostarczyć Organizatorowi zgodę na udział, wypełnioną przez Rodzica/Opiekuna Prawnego, którą można znaleźć pod linkiem.
4. Wstęp na wydarzenie mają jedynie osoby, które ukończyły 16 rok życia, najpóźniej w dniu imprezy oraz osoby nie starsze niż 26 lat, o statusie ucznia lub studenta.
5. Napoje alkoholowe dostępne w lokalu sprzedawane będą wyłącznie osobom pełnoletnim.
6. Uczestnicy koncertu ponoszą odpowiedzialność za wyrządzone w lokalu przez siebie szkody.
7. Zabrania się wnoszenia na teren lokalu napojów zakupionych poza lokalem oraz niebezpiecznych przedmiotów.
8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za Uczestników wydarzenia przebywających poza klubem, w trakcie jej trwania.
9. Jeśli dojdzie do zmiany daty lub odwołania wydarzenia, osoby, które już zakupiły bilet będą mogły uzyskać zwrot, a o wszelkich aktualizacjach będziemy informować poprzez wydarzenie.
10. Każdy Uczestnik imprezy zobowiązany jest do zapoznania się z jej regulaminem, a za jego nieprzestrzeganie organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.
++++++++++++++++++++
W przypadku osób poniżej osiemnastego roku życia, wymagana jest pisemna zgoda pełnoprawnego opiekuna.
WZÓR ZGODY DLA NIELETNICH

Zobacz także

Imprezy blisko Ciebie w Tango App →