Multilanguage Evenings in Katowice

Multilanguage Evenings in Katowice

11 stycznia 2023, Środa

Królestwo

Rondo im. gen. Jerzego Ziętka 1, Katowice

Start: godz. 19:30

Podziel się:

✨Dear Friends,
You are kindly invited to Krôlestwo (Rondo Ziętka 1) every Wednesday at 19:30.
During our Evenings you will have the opportunity to choose the language you’d like to speak any moment you wish. There will be several different tables with native speakers and anyone who studies a particular language, but no topic will be decided for you. The meetings are informal: just grab a drink and speak of whatever you want with wonderful people from several different countries.
We currently have tables for more than 20 languages, including: English, French, Italian, Spanish, Portuguese, German, Dutch, Czech, Slovak, Russian, Serbian, Croatian, Japanese, Chinese, Korean, Georgian, Turkish, Arabic, Swedish, Finnish, Hungarian, Esperanto, and of course Polish & Silesian! The presence of languages depends on those who come so you can announce yourselves earlier so we can inform all the potentially interested people, in particular if you speak a rare language – and believe it or not, we already had Kinyarwanda, Kannada, Georgian, Esperanto and even ancient Latin present! We are always happy to host the new ones!
Anyone is welcome to join our project and represent any language.
It doesn’t matter if you’re fluent in a language you would like to practice: what matters is that you wish to speak it or initially just listen to the others.
The meeting is free of charge and everyone is welcome!
==========
✨Drodzy Przyjaciele,
Jak co środę zapraszamy do Królestwa (Rondo Ziętka 1) o 19.30.
Będziecie mieli możliwość wyboru języka w dowolnym momencie. Podczas spotkań zorganizowane będą stoliki z użytkownikami danego języka – są to zarówno osoby mówiące w ojczystym języku jak i wszyscy, którzy chcą go używać. Nie będzie narzuconego tematu. Spotkania są nieformalne – przy piwie lub kawie – i będziecie mieli szansę porozmawiać z fantastycznymi ludźmi z wielu państw świata.
Obecnie mamy stoliki dla m.in. następujących języków: angielskiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego, portugalskiego, niemieckiego, rosyjskiego, czeskiego, serbskiego, chorwackiego, arabskiego, tureckiego, fińskiego, a nawet chińskiego i japońskiego oraz oczywiście polskiego i śląskiego. Obecność danego języka zależy od tego, kto się pojawia, więc zwłaszcza jeśli posługujesz się rzadszym językiem, warto się wcześniej zaanonsować w naszej grupie, żeby inni potencjalnie zainteresowani się o tym dowiedzieli 😊 Mieliśmy okazję gościć użytkowników kilkudziesięciu, w tym bardzo rzadkich języków i zawsze cieszy nas ich obecność.
Zapraszamy także do przyłączenia się do naszego projektu z jakimkolwiek innym językiem.
Nie ma znaczenia, czy danym językiem posługujecie się biegle, czy jedynie chcecie się go nauczyć – co ważne, to że chcecie mówić lub początkowo przysłuchiwać się innym.
Spotkanie jest otwarte i wolne od opłat, a każdy jest mile widziany!

Zobacz także

Imprezy blisko Ciebie w Tango App →