LAS Festival 2024

LAS Festival 2024

26 czerwca 2024, Środa

Paczyn

Paczyn, Tyczyn

Start: godz. 12:00

Podziel się:

[🇬🇧↓] – B A L A N S –
(balance, Gleichgewicht, баланс)
1. «przechylanie się w różne strony w celu utrzymania równowagi»
2. «skłanianie się na przemian ku różnym możliwościom lub sprawom z zachowaniem równowagi między nimi» (…)

Niekiedy złościmy się na upływający czas, chcąc być wiecznie młodzi, jędrni i głupi. Jednak z każdą mijającą chwilą jesteśmy bogatsi w doświadczenia, a siedem lat życia w Leśnym świecie nauczyło nas wszystkich wiele.

Choć uwielbiamy skrajności, to rozumiemy coraz lepiej, że “mocniej” nie zawsze oznacza “głębiej”, a zmęczone ciało – to zmęczony duch.
Lata eksplorowania umocniły także nasze uwielbienie odmienności. Różnorodność jest naszą siłą. Z tych powodów przewodnią ideą nadchodzącej edycji LΛSu jest rozumiany na wiele sposobów BALANS ⚖️

☯️ s z t u k a ☯️

Obraz, dźwięk, performance. Równowaga obejmie najróżniejsze dziedziny sztuki które znajdą na Lesie coraz więcej miejsca.

☯️ t w ó r c y – u c z e s t n i c y ☯️

Zapraszamy Was na festiwal jako artystów – my budujemy przestrzeń, ale wszyscy razem, jak co roku, nadamy jej piękny vibe. Nadchodząca edycja zwiększy równowagę pomiędzy rolą twórcy a uczestnika, dając Wam nowe możliwości ekspresji.

☯️ n o c – d z i e ń ☯️

Choć urozmaicona oferta muzyczna to jeden z naszych sztandarowych atutów, szukając równowagi pomiędzy nocą a dniem, jeszcze bardziej wzbogacimy paletę zarówno brzmień, jak i pozatanecznych aktywności.

☯️ p r z e s t r z e ń ☯️

Ważny jest dla nas także balans pomiędzy różnymi zakątkami naszej leśnej krainy. Nie ma hierarchii, czy głównego dance flooru. Tworzymy wiele niezależnych przestrzeni, w każdą wkładamy serce, a ich harmonia ma Wam zapewnić relaks i moc inspiracji.

LΛS w równowadze to nie jeden, a pięć “złotych środków” – plus kilka mniejszych, w tym nowa odsłona LΛS Taras ☀️

Wszystkie Leśne zakątki nabiorą nowej harmonii – wspólnie, jak i każdy z osobna.

– R I S I N G –
𝕙𝕠𝕦𝕤𝕖 • 𝕕𝕒𝕣𝕜 𝕕𝕚𝕤𝕔𝕠 • 𝕞𝕚𝕟𝕚𝕞𝕒𝕝 • 𝕞𝕖𝕝𝕠𝕕𝕚𝕔 • 𝕡𝕣𝕠𝕘𝕣𝕖𝕤𝕤𝕚𝕧𝕖 • 𝕞𝕚𝕔𝕣𝕠 𝕙𝕠𝕦𝕤𝕖 • 𝕥𝕖𝕔𝕙 𝕙𝕠𝕦𝕤𝕖

Nasza pejzażowa przestrzeń zawsze stara się o balans muzyczny – dryfując gdzieś pomiędzy miękkim brzmieniem Flow Tentu a mocą Tree House’u. Do tej gry dołącza teraz balans pomiędzy nocą a dniem – i pomiędzy różnymi dziedzinami sztuki. Przez całą dobę spodziewajcie się rozmaitych wydarzeń (warsztatów, performance’ów i innych artystycznych niespodzianek) oraz równie zróżnicowanej muzyki.

– B A S S T E N T –
𝕕𝕦𝕓 • 𝕓𝕒𝕤𝕤 • 𝕕𝕖𝕖𝕡 𝕞𝕖𝕕𝕚 • 𝕕𝕦𝕓𝕤𝕥𝕖𝕡 • 𝕓𝕒𝕤𝕤 𝕞𝕦𝕤𝕚𝕔 • 𝕕𝕣𝕦𝕞 𝕒𝕟𝕕 𝕓𝕒𝕤𝕤 • 𝕛𝕦𝕟𝕘𝕝𝕖 • 𝕝𝕚𝕧𝕖 𝕒𝕔𝕥 • 𝕤𝕠𝕦𝕟𝕕 𝕤𝕪𝕤𝕥𝕖𝕞

Postanowiliśmy namieszać i dodać szczypty chaosu i połamanych beatów nawet tam, gdzie nad harmonią czuwa unoszący się w chmurze Jah. Nie zapomnimy jednak o trzonie tego miejsca – roots are important.

– F L O W T E N T –
𝕨𝕠𝕣𝕝𝕕 𝕞𝕦𝕤𝕚𝕔 • 𝕒𝕞𝕓𝕚𝕖𝕟𝕥 • 𝕕𝕠𝕨𝕟𝕥𝕖𝕞𝕡𝕠 • 𝕝𝕚𝕧𝕖 𝕒𝕔𝕥 • 𝕖𝕝𝕖𝕔𝕥𝕣𝕠 • 𝕔𝕒𝕔𝕒𝕠 𝕕𝕒𝕟𝕔𝕖 • 𝕖𝕝𝕖𝕔𝕥𝕣𝕠𝕟𝕚𝕔𝕒 • 𝕗𝕦𝕤𝕚𝕠𝕟

Pełen żywej muzyki i organicznych brzmień Flow Tent zawsze stanowił przeciwwagę dla bardziej intensywnych części LΛSu – nie odstając przy tym głębią wzbudzanych emocji czy liczbą zjeżonych na skórze włosów.
Również rwący nurt Flow Tentu nieco rozgałęzimy, zwiększając nacisk na harmonię pomiędzy różnymi barwami muzyki, a w ciągu dnia – na urozmaicenie atrakcji tej przytulnej przestrzeni.

– F O R E S T S T A G E –
𝕡𝕤𝕪𝕥𝕣𝕒𝕟𝕔𝕖 • 𝕗𝕦𝕝𝕝 𝕠𝕟 • 𝕕𝕒𝕣𝕜𝕡𝕤𝕪 • 𝕗𝕠𝕣𝕖𝕤𝕥 • 𝕡𝕣𝕠𝕘𝕣𝕖𝕤𝕤𝕚𝕧𝕖 • 𝕡𝕤𝕪-𝕔𝕙𝕚𝕝𝕝

Przez ostatnie trzy lata poznawaliśmy Sowę wsłuchując się w to, co ma nam do przekazania. W tym roku wpuści nas do swego wnętrza: zanurzymy się w sowim gąszczu, a psychodeliczne pohukiwanie jego strażniczki nabierze wielobarwnej harmonii.
Odwzorowując bogactwo sowiego świata z naszego wymiaru, astralna sowa czasem okaże się miękkim puchaczem kołyszącym psy-chillem. Innym razem – tripującym darkami puszczykiem, jeszcze kiedy indziej: groźną uszatką, gniotącą tancerzy potężnymi fullonami.

– T R E E H O U S E –
𝕝𝕚𝕧𝕖 𝕒𝕔𝕥𝕤 • 𝕥𝕖𝕔𝕙𝕟𝕠 • 𝕕𝕖𝕖𝕡 𝕥𝕖𝕔𝕙𝕟𝕠 • 𝕖𝕝𝕖𝕔𝕥𝕣𝕠𝕟𝕚𝕔𝕒 • 𝕖𝕩𝕡𝕖𝕣𝕚𝕞𝕖𝕟𝕥𝕒𝕝 • 𝕒𝕞𝕓𝕚𝕖𝕟𝕥

Doszliśmy do wniosku, że nasz techno domek jest nieco za dobry. Ugniata pole grawitacyjne w zagłębienie, z którego ciężko się wydostać. Dlatego, choć wydłużamy jego działanie o dodatkowy dzień, będziemy dla bezpieczeństwa wyłączać nagłośnienie co 45 minut – aby zmusić fanów mocnego brzmienia do szukania równowagi 🧘‍♀️

Oczywiście, żartujemy. Tree House 2024 to jeszcze więcej doskonałości, która nie da Wam zejść z danceflooru 💎

__________
[🇬🇧] Sometimes we get annoyed by the passage of time, wanting to stay forever young, firm, and foolish. Yet, with each passing moment, we grow richer in experiences – and seven years in the LΛS forest have taught us all a lot.
Though we adore extremes, we increasingly understand that “stronger” doesn’t always mean “deeper” – and a tired body is a tired spirit. Years of exploration have also strengthened our appreciation for diversity. Variety is our strength. Hence, the guiding idea of the upcoming edition of LΛS is the BALANCE ⚖️ – understood in many ways.

☯️ a r t ☯️

Image, sound, performance. Balance will embrace various art forms that will find more space in the Forest.

☯️ c r e a t o r s – p a r t i c i p a n t s ☯️

We invite you to the festival as artists – we build the space, but, as every year, we give it a beautiful vibe together. The upcoming edition will enhance the balance between the role of the creator and the participant, giving you new possibilities of expression.

☯️ n i g h t – d a y ☯️

While a diverse musical offer is one of our flagship strengths, seeking balance between night and day, we will further enrich the palettes both of sounds and of non-dance activities.

☯️ s p a c e ☯️

The balance between different corners of our forest is also very important. There’s no hierarchy or main dance floor. We create many independent spaces, putting our hearts into each, and their harmony is meant to provide you with relaxation and plenty of inspiration.
LΛS in balance is not just one, but five ‘golden means’ – plus a few smaller ones, including the new version of LΛS Terrace ☀️
All Forest nooks will gain a new harmony – collectively and individually.

– R I S I N G –
𝕙𝕠𝕦𝕤𝕖 • 𝕕𝕒𝕣𝕜 𝕕𝕚𝕤𝕔𝕠 • 𝕞𝕚𝕟𝕚𝕞𝕒𝕝 • 𝕞𝕖𝕝𝕠𝕕𝕚𝕔 • 𝕡𝕣𝕠𝕘𝕣𝕖𝕤𝕤𝕚𝕧𝕖 • 𝕞𝕚𝕔𝕣𝕠 𝕙𝕠𝕦𝕤𝕖 • 𝕥𝕖𝕔𝕙 𝕙𝕠𝕦𝕤𝕖

Our scenic area always strives for musical balance – drifting somewhere between the soft sounds of Flow Tent and the power of Tree House. This delicate game will now include balance between night and day – and between various art forms. Throughout the day, expect diverse events (workshops, performances, and other artistic surprises) and equally varied music.

– B A S S T E N T –
𝕕𝕦𝕓 • 𝕓𝕒𝕤𝕤 • 𝕕𝕖𝕖𝕡 𝕞𝕖𝕕𝕚 • 𝕕𝕦𝕓𝕤𝕥𝕖𝕡 • 𝕓𝕒𝕤𝕤 𝕞𝕦𝕤𝕚𝕔 • 𝕕𝕣𝕦𝕞 𝕒𝕟𝕕 𝕓𝕒𝕤𝕤 • 𝕛𝕦𝕟𝕘𝕝𝕖 • 𝕝𝕚𝕧𝕖 𝕒𝕔𝕥 • 𝕤𝕠𝕦𝕟𝕕 𝕤𝕪𝕤𝕥𝕖𝕞

We decided to stir things up and add a pinch of chaos and broken beats even where the cloud-enshrouded Jah oversees harmony. However, we won’t forget the core of this place – roots are important.

– F L O W T E N T –
𝕨𝕠𝕣𝕝𝕕 𝕞𝕦𝕤𝕚𝕔 • 𝕒𝕞𝕓𝕚𝕖𝕟𝕥 • 𝕕𝕠𝕨𝕟𝕥𝕖𝕞𝕡𝕠 • 𝕝𝕚𝕧𝕖 𝕒𝕔𝕥 • 𝕖𝕝𝕖𝕔𝕥𝕣𝕠 • 𝕔𝕒𝕔𝕒𝕠 𝕕𝕒𝕟𝕔𝕖 • 𝕖𝕝𝕖𝕔𝕥𝕣𝕠𝕟𝕚𝕔𝕒 • 𝕗𝕦𝕤𝕚𝕠𝕟

Full of vibrant music and organic sounds, Flow Tent has always provided a counterbalance to the more intense parts of LΛS – without any lacking in the depth of emotions it stirred or the number of goosebumps on the skin.
The flowing current of Flow Tent will also branch out a bit, emphasizing harmony between different music genres and, during the day, diversifying the attractions in this cozy space.

– F O R E S T S T A G E –
𝕡𝕤𝕪𝕥𝕣𝕒𝕟𝕔𝕖 • 𝕗𝕦𝕝𝕝 𝕠𝕟 • 𝕕𝕒𝕣𝕜𝕡𝕤𝕪 • 𝕗𝕠𝕣𝕖𝕤𝕥 • 𝕡𝕣𝕠𝕘𝕣𝕖𝕤𝕤𝕚𝕧𝕖 • 𝕡𝕤𝕪-𝕔𝕙𝕚𝕝𝕝

Over the last three years, we’ve gotten to know the Owl by listening to what she has to convey. This year, she will welcome us into its inner sanctum: we’ll immerse ourselves in the owly thicket, and the psychedelic hooting of its guardian will take on a colorful harmony.
Representing the richness of the owl’s world of our dimension, the astral owl at times might turn out to be a soft owlet swaying to psy-chill vibes. On other occasions – a tripping dark forest sprite, and yet another time – a formidable ear-flapping creature crushing dancers with powerful full-on beats.

– T R E E H O U S E –
𝕝𝕚𝕧𝕖 𝕒𝕔𝕥𝕤 • 𝕥𝕖𝕔𝕙𝕟𝕠 • 𝕕𝕖𝕖𝕡 𝕥𝕖𝕔𝕙𝕟𝕠 • 𝕖𝕝𝕖𝕔𝕥𝕣𝕠𝕟𝕚𝕔𝕒 • 𝕖𝕩𝕡𝕖𝕣𝕚𝕞𝕖𝕟𝕥𝕒𝕝 • 𝕒𝕞𝕓𝕚𝕖𝕟𝕥

We’ve come to the conclusion that our techno haven is a bit too good. It creates a gravitational pull into a cavity that’s hard to escape. So, while we extend its operation by an extra day, for safety we’ll be muting the sound every 45 minutes – to force fans of strong beats to seek balance 🧘‍♀️
Of course, we’re kidding. Tree House 2024 means even more excellence that won’t let you out of the dance floor 💎

Zobacz także

Imprezy blisko Ciebie w Tango App →