Jak zarabiać na zabawie? Rozwój gier i doświadczeń w technologii blockchain. MetaMixer x BitcoinTej

Jak zarabiać na zabawie? Rozwój gier i doświadczeń w technologii blockchain. MetaMixer x BitcoinTej

26 stycznia 2023, Czwartek

Próżność

Niepodległości 8a, Poznań

Start: godz. 19:00

Podziel się:

MetaMixer x BitcoinTej
Jak zarabiać na zabawie? Rozwój gier i doświadczeń w technologii blockchain 🎮 🤑.
Spotkanie twórców, inwestorów i pasjonatów gier!
Witamy w kalendarzowej i rynkowej krypto-zimie 😜
Kryptozima trwa w najlepsze, a jednak technologia Metaverse, NFT oraz branża gamingowa określane są jako najgorętsze trendy w 2023 r. 🔥
Kombinacja branży gier i kryptowalut oraz blockchainu to mix dwóch fascynujących światów.
Połączenie ich otwiera drzwi do zarabiania na rozrywce zarówno graczom w modelu Play2Earn, jak i twórcom kreującym assety, skórki czy gry oraz firmom i inwestorom wchodzącym w te branże.
26 stycznia 2023r. od godziny 19:00 na mix MetaMixer z BitcoinTej! 🙂
Obie inicjatywy wywodzą się z Poznania i nadszedł czas na eksperymentalny mix! Bitcoin Tej już od 2018 zrzesza lokalną społeczność entuzjastów kryptowalut podczas spotkań w ostatnie środy miesiąca. Natomiast MetaMixer kreuje grupa ludzi związanych ze sztuką, technologią i biznesem. Co wyjdzie z takiego połączenia? Przekonacie się na miejscu, nie może Was zabraknąć!
Tym razem widzimy się w klubie Próżność w Poznaniu lub zdalnie poprzez stream na żywo na naszym kanale YT.
Co tym razem?
I. Faza EDU.
👉 Joanna Marks opowie swoje doświadczenia z gamingiem oraz o tym, jaką drogę przeszła do wydania swojego assetu.
👉 Eryk Rutkowski razem z ekipa tworzy grę Legends of Elysium i od kuchni powie o rozwoju gamingu i trendach.
Porozmawiamy też o tym:
👉 Czym są tokeny gamingowe (NFT) i czy warto w nie inwestować?
👉 Czym różni się tradycyjny gaming od tego w web3 i doświadczania w Metaverse?
👉 Jak tworzyć i zarabiać w krypto grach oraz doświadczeniach?
👉 Na czym polega Play2Earn?
👉 True ownership of in-game assets — komu powinno na tym zależeć?
👉 Jak daleka jest to przyszłość? Kiedy blockchain zostanie wykorzystany przez gamingowy mainstream .
👉 Czy crypto gaming jest dla wszystkich? Jakie bariery napotykają entuzjaści?
…oraz odpowiemy na Wasze wszelkie pytania!

#StartUpSHOW.
Chcesz pokazać swój biznes? Napisz do nas!
II. Faza ART
Wystawimy Grafiki, które już teraz są skórkami i assetami do gier od naszych specjalistów Joanny i Eryka.
UWAGA! Artyści, których pracę i NFT mogliście podziwiać na wcześniejszych spotkaniach i wystawach tzn. Eskaer, Dumin, Aen, Right Squad i Bart Sucharski zaprezentują swoje zdjęcia, grafiki oraz muzykę w nowej odsłonie.
III. Faza Networking
Metamixer i BitcoinTej to również przestrzeń do nawiązania współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy artystami, inwestorami i ludźmi z branży IT 🌐
Tym razem w Klubie Próżność będziecie mogli przy muzyce i koktajlach poznać się i wymienić doświadczeniami 🍸

IV. Faza Portal:
Faza następuje już po zakończeniu eventu.
Każdy uczestnik może pobrać swoje pierwsze NFT tzn. Certyfikat POAP 🖼
Każdą sztukę zaprezentowaną w trakcie spotkań z serii MetaMixer “mintujemy” tzn. tworzymy NFT i powstają kolejne kolekcje z różnych dziedzin sztuki.
Stay tuned!
Ponadto publikujemy artykuły, nagranie spotkania na YT i zbieramy materiał do ebook/książki, poznajemy kolejnych twórców, partnerów i prelegentów.
#HRmixer – łączymy również kompetencje, siły i możliwości.
Podczas MetaMixera zapraszamy do składania do nas aplikacji i CV osób, które chciałyby zacząć pracę w Web 3.0. oraz osób, które szukają partnerów do tworzenia kolejnych projektów.
Dla kogo są treści MetaMixer?
Spotkania mają otwierać drogę do nowych technologii:
Wszystkim grupom twórców: malarzy, fotografów, muzyków, designerów, graffiti.
Inwestorów crypto i (tradycyjnych) osób/podmiotów, którzy myślą o wejściu, ale jeszcze nie mieli okazji dowiedzieć się jak i z czym to się wiąże
IT — programistów, którzy myślą o przeprogramowaniu swojej drogi na Blockchain.
Zapraszamy wszystkich pasjonatów gier!
Zapraszamy do aktywności podczas eventu i zadawania pytań na żywo lub w komentarzach pod streamem na YT 🧐
:
Najbardziej aktywny uczestnik otrzyma nagrodę! 🎁
Rozkład jazdy 🏎️
⏰ 19:00 – 19:10 – Powitanie, krótko co i jak o MetaMixerze i BitcoinTej
⏰ 19:10 – 19:30 – Eryk Rutkowski – historia i trendy branży gamingowej w web 3.
⏰ 19:30 – 19:50 – Joanna Marks – czym charakteryzuje się branża gamingowa i case study jak stworzyć i po co swój aset do gry.
⏰ 19:50 – 20:00 – Przedstawienie Artystów i wystawa, DJset.
⏰ 20:00 … – Networking
To już kolejne spotkanie z serii Metamixer. Wciąż szukamy partnerów, tematów i możliwości, aby te eventy mogły dziać się jak najczęściej. Dołącz do nas. 🙂
Spotkania Bitcoin Tej odbywają się zazwyczaj w ostatnią środę miesiąca – więcej informacji na Facebooku @Bitcointej
Zapraszamy do zadawania pytań i współpracy na profilu @MetaMixer lub wiadomość na metamixer007@gmail.com.
Kim jesteśmy?
Inicjatywę MetaMixer kreuje grupa ludzi związanych ze sztuką, technologią i biznesem 🤓
Wspólnie zauważyliśmy, że brak wiedzy na temat narzędzi, możliwości, jakie stwarza NFT i Metaverse czy Blockchain zniechęcają do wejścia w temat, a jednocześnie ograniczają wolność kreacji czy też tworzenia nowych projektów.
Jakie są Misje i Cele spotkań?
Naszą misją jest sprawienie aby NFT, Metaverse, krypto i Web 3.0 były przystępne i zrozumiałe dla każdego, kto chciałby inwestować lub tworzyć.
Dołącz do Nas! ❤️
Spotkania są streamowane na żywo dzięki @AenStudio
—————————————-
Welcome to the bear market in crypto 😜
Crypto winter is in full swing, yet Metaverse, NFTs and the gaming industry are described as the hottest trends in 2023. 🔥
The gaming industry and blockchain can be a mix of two fascinating worlds.
The combination of them opens doors to earning on entertainment for players in the Play2Earn model and creators creating assets, skins or games, as well as companies and investors entering these industries.
📅 January 26, 2023 from 7pm we invite you to the next meeting of the MetaMixer x Bitcoin Tej series! Coinmixer Teey. 🙂
This time we will see each other at the Próżność club in Poznań or remotely via live stream on our yt channel.
What’s on the MetaMixer menu this time?
👨‍🎓 I. EDU
👉 Joanna Marks will talk about her gaming experience and her path to releasing her asset.
👉 Eryk Rutkowski together with the team creates the Legent of Elysium game and will talk about the development of gaming and industry trends.
We will also talk about:
👉 What are gaming tokens (NFT) and is it worth investing in them?
👉 How is traditional gaming different from that in web 3 and experiencing in the Metaverse?
👉 How to create and earn in crypto games and experiences?
👉 What is Play2Earn all about?
👉 True ownership of in-game assets – who should care about it?
👉 How far is the future? When mainstream gaming will use blockchain.
👉 Is crypto gaming for everyone? What barriers do enthusiasts face?
… and we will answer all your questions!
📌 #StartUpSHOW.
TBC. We’re working on it. Or maybe you want to present your idea?
🎶 🎨 II. ART
We will exhibit Graphics that are already skins and game assets from our specialists Joanna and Eryk.
ATTENTION! Artists whose works and NFT you could admire at previous meetings and exhibitions, i.e. Eskaer, Dumin, Aen, Right Squad and Bart Sucharski will present their photos, graphics and music in a new light, i.e. as assets for games or experiences in the Metaverse.
🤝 III. Networking
MetaMixer meetings are not only great lectures or exhibitions of talented artists 🥰
We also create a space to establish cooperation and exchange experiences between artists, investors and people from the IT industry 🌐
This time at the Próżność Club you will be able to get to know each other and exchange experiences with music and cocktails 🍸
🖼️ IV. Portal
The phase takes place after the end of the event.
Each participant can download their first NFT, i.e. POAP certificate 💪
Each piece presented during the meetings of the MetaMixer series is “minted”, i.e. we create NFT and new collections from various fields of art are created.
Stay tuned!
📌 #HRmixer
During MetaMixer, we invite you to submit applications and CVs if you’d like to start working in the field. with Web 3.0. and people who are looking for partners to create new projects.

Zobacz także

Imprezy blisko Ciebie w Tango App →