FANFARE CIOCARLIA | 2 Progi | Poznań

FANFARE CIOCĂRLIA | 2 Progi | Poznań

16 października 2024, Środa

2progi

Aleja Niepodległości 36, Poznań

Start: godz. 19:00

Podziel się:

16 ᴘᴀᴢ́ᴅᴢɪᴇʀɴɪᴋᴀ ᴡ ᴋʟᴜʙɪᴇ 2 ᴘʀᴏɢɪ ᴏᴅʙᴇ̨ᴅᴢɪᴇ sɪᴇ̨ ᴋᴏɴᴄᴇʀᴛ ғᴀɴғᴀʀᴇ ᴄɪᴏᴄᴀ̆ʀʟɪᴀ. ʟᴇɢᴇɴᴅᴀʀɴᴇᴊ ʙᴀᴌᴋᴀɴ́sᴋɪᴇᴊ ᴏʀᴋɪᴇsᴛʀʏ ᴅᴇ̨ᴛᴇᴊ!

ɴɪᴇᴢʀᴏ́ᴡɴᴀɴʏ ᴛᴀʟᴇɴᴛ ᴅᴏ ᴌᴀ̨ᴄᴢᴇɴɪᴀ ɪᴄʜ ʙᴀᴌᴋᴀɴ́sᴋɪᴄʜ ɪɴsᴛʀᴜᴍᴇɴᴛᴏ́ᴡ ᴅᴇ̨ᴛʏᴄʜ ᴢ ᴏᴅʀᴏʙɪɴᴀ̨ ᴊᴀᴢᴢᴜ, ᴘᴏᴘᴜ ɪ ʀᴏᴄᴋᴀ, ᴀ ᴡsᴢʏsᴛᴋᴏ ᴛᴏ ᴡʏᴋᴏɴʏᴡᴀɴᴇ ᴢ sᴢᴀʟᴏɴᴀ̨ ᴘʀᴇᴄʏᴢᴊᴀ̨ ᴡ ᴢᴀᴡʀᴏᴛɴʏᴄʜ ᴛᴇᴍᴘᴀᴄʜ, ɴᴀᴅᴀᴌ ɪᴍ sᴛᴀᴛᴜs ᴋᴜʟᴛᴏᴡʏᴄʜ ɪ sᴘʀᴀᴡɪᴌ, ᴢ̇ᴇ sᴛᴀᴌʏ sɪᴇ̨ sᴛᴀᴌʏᴍ ᴇʟᴇᴍᴇɴᴛᴇᴍ sᴄᴇɴʏ ᴍᴜᴢʏᴄᴢɴᴇᴊ ᴏᴅ ᴘᴜɴᴋᴀ ᴘᴏ ᴍᴜᴢʏᴋᴇ̨ ᴋʟᴀsʏᴄᴢɴᴀ̨. ᴅᴡɪᴇ ɪ ᴘᴏ́ᴌ ᴅᴇᴋᴀᴅʏ, ᴛʏsɪᴀ̨ᴄᴇ ᴋᴏɴᴄᴇʀᴛᴏ́ᴡ ɪ 9 ᴀʟʙᴜᴍᴏ́ᴡ sᴛᴜᴅʏᴊɴʏᴄʜ – ғᴀɴғᴀʀᴇ ᴄɪᴏᴄᴀ̆ʀʟɪᴀ ʙʏᴌᴀ ᴜ sᴢᴄᴢʏᴛᴜ sᴡᴏᴊᴇᴊ ᴋᴀʀɪᴇʀʏ, ɢᴅʏ ᴘᴀɴᴅᴇᴍɪᴀ ᴡsᴛʀᴢᴀ̨sɴᴇ̨ᴌᴀ śᴡɪᴀᴛᴇᴍ. ᴛᴏ ʙᴇᴢᴘʀᴇᴄᴇᴅᴇɴsᴏᴡᴇ ᴡʏᴅᴀʀᴢᴇɴɪᴇ ᴏᴢɴᴀᴄᴢᴀᴌᴏ ᴅʟᴀ ɴɪᴄʜ ᴛᴏ sᴀᴍᴏ, ᴄᴏ ᴅʟᴀ ᴍɪʟɪᴏɴᴏ́ᴡ ɪɴɴʏᴄʜ ᴀʀᴛʏsᴛᴏ́ᴡ ɴᴀ ᴄᴀᴌʏᴍ śᴡɪᴇᴄɪᴇ: ɴᴀɢᴌᴇ ᴢᴀᴛʀᴢʏᴍᴀɴɪᴇ ᴡsᴢᴇʟᴋɪᴇᴊ ᴘʀᴀᴄʏ. ɪ ᴘᴏᴅᴄᴢᴀs ɢᴅʏ śᴡɪᴀᴛ ᴡʏᴅᴀᴡᴀᴌ sɪᴇ̨ ʙʏᴄ́ ᴡ ʙᴇᴢʀᴜᴄʜᴜ, ᴡɪᴇʟᴜ ғᴀɴᴏ́ᴡ ᴢᴇsᴘᴏᴌᴜ ᴘʀᴢʏ ᴡsᴘᴀʀᴄɪᴜ ғɪɴᴀɴsᴏᴡʏᴍ ɪ sᴌᴏᴡᴀᴍɪ ᴢᴀᴄʜᴇ̨ᴛʏ ᴘᴏᴍᴏɢᴌᴏ ɪᴍ ᴜᴋᴏɴ́ᴄᴢʏᴄ́ ɪᴄʜ ᴅᴌᴜɢᴏ ᴘʟᴀɴᴏᴡᴀɴʏ ɴᴀ 25-ʟᴇᴄɪᴇ ᴀʟʙᴜᴍ. ᴅᴢɪᴇ̨ᴋɪ ᴛᴇᴍᴜ ᴍᴏᴢ̇ɴᴀ ᴜsᴌʏsᴢᴇᴄ́ ʀᴇᴢᴜʟᴛᴀᴛʏ: “ɪᴛ ᴡᴀsɴ’ᴛ ʜᴀʀᴅ ᴛᴏ ʟᴏᴠᴇ ʏᴏᴜ” ᴛᴏ ᴍᴜᴢʏᴄᴢɴᴀ ᴏᴅᴀ ᴅᴏ ʟᴇɢɪᴏɴᴏ́ᴡ ғᴀɴᴏ́ᴡ ғᴀɴғᴀʀᴇ ᴄɪᴏᴄᴀ̆ʀʟɪᴀ. ᴛᴏ ɴᴀᴊɴᴏᴡsᴢʏ ʀᴏᴢᴅᴢɪᴀᴌ ᴡ ʜɪsᴛᴏʀɪɪ ʙɪɢ ʙᴀɴᴅᴜ ᴢ ᴍᴀᴌᴇᴊ ᴡɪᴏsᴋɪ, ᴢᴇsᴘᴏᴌᴜ, ᴋᴛᴏ́ʀʏ ᴄʜᴄᴇ ᴡʏᴡᴏᴌʏᴡᴀᴄ́ ᴜśᴍɪᴇᴄʜ ɴᴀ ᴛᴡᴀʀᴢᴀᴄʜ ʟᴜᴅᴢɪ ɪ ᴢᴇsᴘᴏᴌᴜ, ᴋᴛᴏ́ʀʏ ᴛᴇ̨sᴋɴɪ ᴢᴀ ᴇᴋsᴄʏᴛᴜᴊᴀ̨ᴄʏᴍɪ ᴋᴏɴᴄᴇʀᴛᴀᴍɪ ʀᴏᴢᴄɪᴀ̨ɢᴀᴊᴀ̨ᴄʏᴍɪ sɪᴇ̨ ᴘᴏ ᴄᴀᴌʏᴍ śᴡɪᴇᴄɪᴇ.

𝙆𝙞𝙚𝙙𝙮: 𝟭𝟲.𝟭𝟬.𝟮𝟬𝟮𝟰
𝙂𝙙𝙯𝙞𝙚: 𝟮 𝙋𝙧𝙤𝙜𝙞 𝘼𝙡. 𝙉𝙞𝙚𝙥𝙤𝙙𝙡𝙚𝙜ł𝙤𝙨́𝙘𝙞 𝟯𝟲 / 𝙋𝙤𝙯𝙣𝙖𝙣́
𝘿𝙧𝙯𝙬𝙞: 𝟭𝟴:𝟬𝟬
𝙆𝙤𝙣𝙘𝙚𝙧𝙩: 𝟭𝟵:𝟬𝟬

Osoby poniżej 16 roku życia w dniu koncertu mogą wziąć udział w wydarzeniu tylko pod opieką dorosłego opiekuna prawnego i na wyłączną odpowiedzialność opiekuna prawnego, pod której pieczą pozostaje, po nabyciu biletów wstępu zarówno dla osoby małoletniej jak i dorosłej. Osoby niepełnoletnie, ale które ukończyły 16 lat, mogą uczestniczyć w koncercie pod warunkiem posiadania ważnego biletu oraz podpisanej zgody opiekunów prawnych na uczestnictwo w wydarzeniu. WZÓR ZGODY: tiny.pl/wtxqb

W sprawie biletów dla osób z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów prosimy o bezpośredni kontakt z agencją Studio Super: eliza@studiosuper.pl

FANFARE CIOCĂRLIA | 2 Progi | Poznań | 16 października 2024, Środa, 2progi

Biletomat.pl
117,80 PLN
Jak kupić bilet?

Po kliknięciu "Kup bilet" przeniesiesz się do strony internetowej oficjalnego dystrybutora biletów i na jego stronie dokonasz zakupu.

Bezpieczne zakupy u oficjalnych dystrybutorów

Zakup biletu odbywa się na stronie oficjalnego dystrybutora biletów. Pamiętaj o tym, że jeżeli miejsca są numerowane, a bilety sprzedaje kilka firm, to każda z nich udostępnia inną pulę miejsc do wyboru.

Zobacz także

Imprezy blisko Ciebie w Tango App →