Zuzanna Szarek I Andri Snær Magnason „W poszukiwaniu ̴s̴t̴r̴a̴c̴o̴n̴e̴g̴o̴ czasu” - wystawa

Zuzanna Szarek I Andri Snær Magnason „W poszukiwaniu straconego czasu” – wystawa

11 września 2022, Niedziela

Centrum Kultury Zamek w Poznaniu

Święty Marcin 80/82, Poznań

Start: godz. 12:00

Podziel się:

Galeria Fotografii pf

Zuzanna Szarek | Andri Snær Magnason
„W poszukiwaniu ̴s̴t̴r̴a̴c̴o̴n̴e̴g̴o̴ czasu”

15.07-18.09.2022
wernisaż: 14.07.2022 / g.18

„Naukowcy twierdzą, że podstawa życia – sama Ziemia – trzeszczy w posadach. Najważniejsze systemy ideologiczne XX wieku postrzegały Ziemię i jej przyrodę jako tanie i niewyczerpane źródło surowców. Ludzie wierzyli, że atmosfera może bez końca chłonąć spaliny, że oceany mogą nieustająco przyjmować śmieci, że gleba może się stale odnawiać, jeśli będzie nawożona, że gatunki zwierząt będą ustępować miejsca poszerzającemu swoją przestrzeń życiową człowiekowi.
W ciągu najbliższych stu lat natura wód na Ziemi zmieni się zupełnie. Większość lodowców poza biegunami stopnieje, powierzchnie mórz i oceanów podniosą się, temperatura na ziemi wzrośnie, a towarzyszyć temu będą susze lub powodzie, kwasowość mórz wzrośnie w stopniu największym od pięćdziesięciu milionów lat. Wszystkie zmiany nastąpią w okresie życia dziecka, które urodzi się dziś i osiągnie wiek mojej babci, mającej obecnie dziewięćdziesiąt pięć lat”.
Andri Snær Magnason „O czasie i wodzie”
przełożył Jacek Godek
Zuzanna Szarek – artystka wizualna, scenarzystka, wykładowczyni akademicka. Absolwentka Wydziału Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie ukończyła studia doktoranckie. W 2021 r. uzyskała stopień doktora w PWSFTviT w Łodzi. W sztuce poszukuje ekspresji absurdu i melancholii, często skupiając się na śladach ludzkiej ingerencji w pejzaż. Autorka wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą.
www.zuzannaszarek.com
Andri Snær Magnason – pisarz, poeta i działacz na rzecz ochrony środowiska. Studiował historię literatury islandzkiej. Wszystkie jego dzieła – zarówno tomiki poetyckie, jak i sztuki teatralne, powieści oraz filmy przyniosły mu wiele nagród. Jego książki są tłumaczone na trzydzieści języków.
www.andrimagnason.com

___
EN
Exhibition –
Zuzanna Szarek | Andri Snær Magnason
„In search of the ̴l̴o̴s̴t̴ time”
15.07-18.09.2022
„Scientists say the very base of life – the Earth itself – is crumbling in its foundations. The major ideological systems of the 20th century viewed the Earth and its nature as a cheap and inexhaustible source of raw materials. People believed that the atmosphere could absorb fumes indefinitely, that the oceans could continually take in all the rubbish, that the soil could keep on renewing itself if fertilised, that animal species would give way to humans expanding their living space.
Over the next hundred years, the nature of waters on the Earth will change completely. Most of the glaciers outside the poles will melt down, the surfaces of the seas and oceans will rise, the temperature of the earth will do as well, accompanied by droughts or floods, the acidity of the seas will reach the highest level in fifty million years. All these changes will take place during the lifetime of the child who will be born today and will reach the age of my grandmother, who is now ninety-five years old„.
Andri Snær Magnason, ”On Time and Water”, translated by Jacek Godek
The exhibition includes photographs by Zuzanna Szarek and excerpts from the book „On Time and Water” by Andri Snær Magnason, translated by Jacek Godek.
___
Kolorowa fotografia przedstawia stację paliw na tle otwartego krajobrazu. Na jednym z dystrybutorów siedzi ptak. Niebo zasnuwają szare chmury.

Zobacz także

Imprezy blisko Ciebie w Tango App →