ułła / pro publico porno - koncert i benefit na ocalenie

ułła / pro publico porno – koncert i benefit na ocalenie

1 lutego 2023, Środa

Chmury

11 listopada 22, Warszawa

Start: godz. 19:00

Podziel się:

English below
Zapraszamy na koncert dwóch warszawskich składów, będący jednocześnie benefitem na Fundację Ocalenie, działającą na rzecz osób uchodźczych
ułła – czerpie garściami z muzyki lat 80/90 i 00, a w szczególności z punk rocka, hc punka, nowej i zimnej fali, nojzu i rapu. Potężna sekcja, rzężące gitary i rymowane teksty po polsku inspirowane całą polską poezją z ostatnich czterdziestu lat.
https://www.youtube.com/@ullazespol
Pro publico porno – nie ukryje, że wyrasta z tradycji szeroko pojętego niezależnego grania gitarowego. Chciałby grać popowo i pogodnie, wychodzi smutno i brudno. – Nasze melodyjne piosenki będą stanowić mentalne wsparcie w czasie nadchodzących blackoutów, kiedy w niedogrzanych domach będziecie wspominać czasy nieposkromionej konsumpcji. Możecie je śpiewać przy gitarze akustycznej, według własnych pomysłowych aranżacji – mówią.

Kiedy? 1 lutego godz. 20 (wjazd od 19)
Gdzie? Klub Chmury, ul. 11 listopada 22, Warszawa
Za ile? 20 zło – cały dochód z koncertu idzie na Ocalenie

chodźcie i weźcie znajomych!
—–
We invite you to a concert of two Warsaw bands, which is also a charity for the Ocalenie Foundation, working for refugees
ułła – draws heavily from the music of the 80s/90s and 00s, in particular from punk rock, hc punk, new and cold wave, nojz, and rap. A powerful section, wheezing guitars and rhyming lyrics in Polish inspired by all Polish poetry from the last forty years.
https://www.youtube.com/@ullazespol
Pro publico porno – they can’t hide that it grows from the tradition of widely understood independent guitar music. They would like to play pop and cheerful, it comes out sad and dirty. – Our melodic songs will provide mental support during the upcoming blackouts when in your unheated homes you will go down memory lane to the times of unbridled consumption. You can sing them with an acoustic guitar, according to your own ingenious arrangements – says the band.
When? February 1st at 8 pm (entrance from 7 pm)
Where? Chmury, 11 listopada 22 Str., Warsaw
How much? PLN 20 – all proceeds from the concert go to Ocalenie Foundation

come and bring your friends!

Zobacz także

Imprezy blisko Ciebie w Tango App →