Spotkanie wokół książki Nielsa Gutschowa, „Obsesja porządku”.

27 stycznia 2023, Piątek

Centrum Kultury Zamek w Poznaniu

Święty Marcin 80/82, Poznań

Start: godz. 18:00

Podziel się:

OBSESJA PORZĄDKU
27. Stycznia 2023, godz. 18.00 | Spotkanie wokół książki Nielsa Gutschowa, „Obsesja porządku. Niemieccy architekci planują w okupowanej Polsce 1939−1945”
Rozmawiać będą: Aleksandra Paradowska, Christhardt Henschel, Piotr Korduba
CK Zamek Poznań, Sala pod Zegarem, wstęp wolny

Autor opisuje działalność niemieckich planistów przestrzennych, urbanistów, architektów, projektantów wnętrz i ich „obsesję porządkowania”, mającego służyć całkowitej germanizacji nowo opanowanych terenów. Jako przykłady podaje liczne projekty i realizacje, nieomawiane wcześniej w literaturze przedmiotu. Analizuje moralne aspekty tej pracy oraz aktywne zaangażowanie jej wykonawców w politykę okupacyjną i Zagładę. Śledzi losy konkretnych specjalistów zarówno podczas wojny, jak i po jej zakończeniu.
******
An Order Obsession. German Architects’ Plans in Occupied Poland 1939–1945
The author explores the activities of German spatial and urban planners, architects and interior designers as well as their “order obsession”, which was to be used in the Germanisation of the newly subjugated territories. He provides numerous examples of projects and realisations which have not been discussed before in the subject literature. He analyses the moral aspects of this ordering work and the active engagement in occupation policy and the Holocaust of those implementing it. He follows the fates of particular specialists during and after the war.

Zobacz także

Imprezy blisko Ciebie w Tango App →