Camerata Silesia / Pieśni nad pieśniami i chóry nad chórami

Camerata Silesia / Pieśni nad pieśniami i chóry nad chórami

24 listopada 2023, Piątek

NOSPR

Plac Wojciecha Kilara 1, Katowice

Start: godz. 19:30

Podziel się:

Wykonawcy:
Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia
Anna Szostak – dyrygentka
Listopadowy koncert Cameraty Silesii stanowi krótki przegląd najwybitniejszych kompozycji chóralnych polskich kompozytorów współczesnych Wojciech Kilara, Henryka Mikołaja Góreckiego i Krzysztofa Pendereckiego.
Program otwiera Modlitwy do Małej Tereski Wojciecha Kilara – utwór skomponowany z okazji Jubileuszu Uniwersytetu Śląskiego, stanowiący obok Agnus Dei przykład zakorzenienia wokalnych kompozycji w średniowiecznej pobożności: medytacji, kontemplacji i modlitewnym skupieniu.
Podobnie po kluczowe symbole chrześcijaństwa – Trójcę, krzyż, opozycję ziemi i nieba, opowieść o Bogu i człowieku powołanym do Jego naśladowania sięga Krzysztof Penderecki. O Agnus Dei z Missa Brevis sam mistrz mówił, że to chyba najpiękniejsza kompozycja, jaką kiedykolwiek napisał. Z pewnością jest jedną z kilku najbardziej poruszających.
Komponując Miserere z Pasji wg św. Łukasza Penderecki miał tylko nieco ponad trzydzieści lat. Jako pierwszy z kompozytorów tej części świata, rządzonej przez komunistów, nie zawahał się podjąć tematu sakralnego. I jako pierwszy kompozytor wieku XX-go odważył się nawiązać do gatunku i genre’u historycznego, którego wzorzec idealny stanowi Pasja według św. Mateusza. Bachowską formę pasyjnego oratorium wypełnił muzyką, w której melodyka chorału gregoriańskiego, polifonia niderlandzka i faktura weneckich chori spezzati spotkały się z techniką dodekafoniczną, efektami aleatorycznymi i myśleniem sonorystycznym.
W jakim kontraście stoi w tym zestawieniu pieśń Henryka Mikołaja Góreckiego i jego aria „Hej, z góry, z góry! Kóniku bury” op. 75! Żwawsze, zgodne z oryginalną muzyką kurpiowską metrum, zadziorny charakter, a wydźwięk niemal erotyczny: podmiot liryczny w formie żeńskiej wyraźnie preferuje „łózecko”.

Zobacz także

Imprezy blisko Ciebie w Tango App →