The Goddesses Ball by Mother Madlen Revlon & Mother Kamilla Revlon

The Goddesses Ball by Mother Madlen Revlon & Mother Kamilla Revlon [ODWOŁANE]

1 października 2022, Sobota

HAH Poznań

Małe Garbary 6, Poznań

Start: godz. 19:00

Podziel się:

WYDARZENIE ODWOŁANE

 

Prezentujemy przed Wami The Goddesses Ball by Mother Madlen Revlon & Mother Kamilla Revlon
*english version below
——–
Na zaproszenie Mariolki Rebell – Mother Madlen Revlon & Mother Kamilla Revlon zabiorą Was w podróż po krainie bogiń i królowych życia.
W Hah Poznań przenieście się z nami do krainy niebywałości i boskości pod każdym względem
Vogue Ball to pełne emocji wydarzenie performatywne w formie konkursu, w którym uczestnicy walczą o trofea w danych kategoriach. W akompaniamencie muzyki vogue, techno i house przeniesiemy się do krainy boskości , w której wszystko może się zdarzyć! Widownię również prosimy o przebranie się, aby wspólnie celebrować Ball!
——–
KATEGORIE:
1.European Runway OTA****// All American Runway OTA****// (2 trophies) // AMULETY/MINERAŁY
Rozbłyśnij na runwayu kreacją inspirowaną minerałami, magicznym kamieniami, amuletami powiązanym z Twoim znakiem zodiaku. Nie zapomnij pokazać który z nich był Twoją inspiracją shine bright like a diamond and bring the receitps.

2. Beginners Runway OTA****// DZIEWANNA// KWIATY
Dziewanna bogini przyrody, lasów, księżyca i łowów. Zawsze otoczona bogactwem natury, bujną roślinnością i pięknymi kwiatami.
Niech barwy, forma i zapach kwiatów zainspiruję Cię do stworzenia niezapomnianej kreacji.
Mandatory: wianek z kwiatów

3. BQ* Vogue Fem // HESTIA // PŁOMIEŃ
Pozwól aby Płomień atrybut bogini Hestii natchną Cię do ognistego performance’u. Elementem obowiązkowym jest kolor czerwony.

4. FF** Performance // AFRODYTA// RÓŻA
Zainspirują się kwiatem róży, jego płatkami, zapachem i kolorem. Niech atrybut bogini piękna i miłości będzie motywem przewodnim Twojej kreacji.

5. Hand’s Performance vs. Arms Control OTA**** // MAGICZNE RĘKAWICZKI
Stwórz najbardziej magiczne rękawiczki godne Bogini!
Nie ograniczaj się, niech poniesie Cię wyobraźnia !

6. BestDressed OTA****// ŻYWIOŁY
Niech ziemia, ogień, powietrze oraz woda posłużą Ci do przygotowanie niezapomnianej kreacji. Zawładnij runway’em niczym Gaja, Hestia, IImatar czy Amfitryta. I pokaż którym żywiołem władasz jako bogini.

7. Designer’s Delight OTA****// GODDESSES AND QUEENS
Bycie boginią czy królową dla każdej_ego znaczy coś innego. Co to znaczy dla Ciebie? Pokaż Nam kim ona jest dla Ciebie tworząc kreacje inspirowaną jedną z nich, koniecznie przynosząc jej zdjęcie.

8. Baby Vogue OTA**** // HEMRA //PASTELOWE KOLORY
Hemera w mitologi greckiej bogini i uosobienie dnia lub jasnego światła dziennego. Zaprezentuj się w jasnych pastelowych kolorach.

9.Face FF**,MF***,NB******AMBROZJA //FLAKONIK PERFUM
Boginie, Bogowie oraz magiczne stworzenia to częsty motyw wykorzystywany przy tworzeniu perfum oraz ich kapaniach reklamowych. Stwórz własny zapach pachnący niczym napój bogów ambrozja, i użyj ich tak aby najbardziej podkreślić piękno swojej twarzy. Elementem obowiązkowym przy prezentacji jest flakonik perfum.

10. Lip Sync OTA**** // OLIMP // ZŁOTY
Co roku odbywały się na wzgórzu Olimpu balle, do swojego ozłoconego pałacu Zeus zapraszał wszystkie boginie, bogów, herosów i muzy. Spraw aby publiczność poczuła się częścią tych wydarzeń w odcieniach złota.
Wyślij 1min wersje kawałka który zaprezentujesz na 10’s w odpowiedzi otrzymasz piosenki do walk.
Na zgłosznia czekamy do 23.09
ballballworkshops@gmail.com

11. Sex Siren FF**,MF***, NB*****// SUKKUB// SKÓRA
Sukkubami nazywamy demony przybierające postać niezwykle pięknych osób, nawiedzających we śnie i kuszące energią seksualną. Pokaż własną wersje Sukkuba w skórzanym outficie.

12. Bizarre OTA****// KARTY TAROTA
Stwórz postać inspirując się bogactwem kart tarota.

13. New Way OTA***// MELUZYNA// WĄŻ
Cecha szczególną Meluzyny była niezwykła uroda i zdolność oczarowywania. Tego wieczoru to Ty oczaruj nas inspirując się wężowym ogonem Meluzyny.

14. Old Way OTA**** // DOLA // ZWIERZĘCY PRINT
W mitologi słowiańskiej personifikacja losu i przeznaczenia, bogini/duch przybierająca zwierzęce postacie zapewniała szczęście i powodzenie. Wybierz swoje spirit animal i zaprezentuj look ze zwierzęcym printem.

15. FQ/Cister Realness (2 trophies)// ANIOŁY // GWIEZDNY PYŁ //BROKAT
Zstąp na runway niczym anioł na ziemie w zwiewnym outficie z brokatowym blaskiem.
Wybierz swoją wersję anielskiej istoty.

16.Butch/Transman/BQ Realness// HEROS
Herosi byli dowodem przenikania się świata bogów i ludzi. Mieli nadzwyczajne zdolności, jak wielka siła, spryt, bohaterstwo. Przygotuj outfit inspirowany walecznymi herosami.

17. Body Luscious/Models/Fitness (3 trophies)// BOGINIE W SZTUCE
Każde ciało jest dziełem sztuki, zaprezentuj je niczym antyczną rzeźbę czy postać z obrazów Botticellego.

18.Vogue to Classic music //MUZA// KOLOR PERŁOWY
W mitologi boginie sztuki i nauki. Zainspiruj wszystkie osoby swoją interpretacją muzyki w perłowych barwach.

*BQ – Butch Queen
**FF – Female Figure
***MF – Male Figure
****OTA – Open To All
*****DRAG – Drag Queens, Bio Queens, Drag Kings
******NB – Non Binary
——–
JUDGES:
1. Godmother Mystic Ninja
2. Mackenzie Maison-Margiela
3. Godmother GIGI Revlon

KOMENTATOR:
TBA

HOST’S:
Mother Madlen Revlon &Mother Kamila Revlon

Ball DJ:
Aldona Relax instagram.com/aldonarelax
——–

BILETY PUBLICZNOŚĆ:
Bilety do kupienia online
– 45 zł Przedsprzedaż
– 50zł przy drzwiach
wejście od godziny 19:00
BILETY DLA OSÓB STARTUJĄCYCH:
30zł
Zakup wejściówki przy drzwiach.
Możliwość wejścia od 18:00
(po rejestracji online)

REJESTRACJA :
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeo2oFDOooUQQlgBVTfaQlyCGcG-V5xNbAkj1WDkq6lRnC1qg/viewform
Grafika: @Christina Corpse
——–
We present to you The Goddesses Ball by Mother Madlen Revlon & Mother Kamilla Revlon
At the invitation of Mariola Rebell – Mother Madlen Revlon & Mother Kamilla Revlon, they will take you on a journey through the land of goddesses and queens of life.
In Hah Poznań, move with us to the land of the uniqueness and divinity in every aspect.

Voguing is a dance that dates back to the 1980s, when African-American and Latin-American trance women in Harlem developed movements based on the poses of models and models from the covers of „Vogue” magazine. The dance, supported by a strong form of expression, has gained special recognition mainly among the non-heteronormative environment, reaching further and further corners of the globe until today!
Vogue Ball is an emotional performance event in the form of a competition, in which participants compete for trophies in given categories. Accompanied by vogue, techno and house music, we will move to the land of divinity where anything can happen!
The audience is also asked to change clothes to celebrate Ball together!
CATEGORIES:
1.European Runway OTA****// All American Runway OTA****// (2 trophies) // AMULETS/ MINERALS
Shine on the runway with a creation inspired by minerals, magic stones, amulets associated with your zodiac sign. Don’t forget to show which one was your inspiration shine bright like a diamond and bring the receitps.

2. Beginners Runway OTA****// DZIEWANNA// FLOWERS
DZIEWANNA goddess of nature, forests, the moon and hunting. Always surrounded by the richness of nature, lush plants and beautiful flowers.
Let the colors, form and fragrance of the flowers inspire you to create an unforgettable outfit.
Mandatory: flower crown

3. BQ* Vogue Fem // HESTIA // FLAME
Let the Flame attribute of the goddess Hestia inspire you to a fiery performance. The obligatory element is the color red.

4. FF** Performance // APHRODITE/ ROSE
Feel inspired by the rose flower, its petals, its fragrance and color.
Let the attribute of the goddess of beauty and love be the leitmotif of your creation.

5. Hand’s Performance vs. Arms Control OTA**** // MAGIC GLOVES
Create the most magical gloves worthy of a Goddess!
Don’t limit yourself, let your imagination take you!

6. BestDressed OTA****// THE ELEMENTS
Let earth, fire, air and water serve you to prepare an unforgettable creation. Own a runway like Gaia, Hestia, IImatar or Amphitrite. And show which element you wield as a goddess.

7. Designer’s Delight OTA****// GODDESSES AND QUEENS
Being a goddess or queen means something different to everyone. What does this mean for you? Show us who she is for you by creating creations inspired by one of them, necessarily bringing her photo.

8. Baby Vogue OTA**** // HEMRA // PASTEL COLORS
Hemra in Greek goddess mythology is personification of day or bright daylight. Present yourself in bright pastel colors.

9.Face FF**,MF***,NB******AMBROSIAA // PERFUME BOTTLE
Goddesses, Gods and magical creatures are a frequent motif used in the creation of perfumes and their advertising drips. Create your own scent that smells like the drink of the gods ambrosia, and use them to emphasize the beauty of your face the most. An obligatory element during the presentation is a perfume bottle.

10. Lip Sync OTA**** // OLIMP // GOLDEN
Every year, balls were held on the Olympus hill, and Zeus invited all goddesses, gods, heroes and muse to his gilded palace. Make the audience feel part of these gold-colored events.
Send a 1min version of the song you present at the 10’s and you will receive a battle song in response.
We are waiting for applications until 23/09
ballballworkshops@gmail.com

11. Sex Siren FF**,MF***, NB*****// SUCCUBUS// LEATHER
Succubuses are demons that take the form of extremely beautiful people, haunting in a dream and tempting with sexual energy. Show off your own version of a Succubus in a leather outfit.

12. Bizarre OTA****// TAROT CARDS
Create a character inspired by the wealth of tarot cards.

13. New Way OTA***//MELUZYNA// SNAKE
A special feature of Melusina was her extraordinary beauty and the ability to charm. This evening, it is you who charm us by inspiring yourself with the serpent tail of Melusina.

14. Old Way OTA**** // DOLA // ANIMAL PRINT
In Slavic mythology, the personification of fate and destiny, the goddess / spirit taking animal forms, ensured happiness and success. Choose your spirit animal and present your look with an animal print.

15. FQ/Cister Realness (2 trophies)// ANGELS //THE STAR DUST/ WHTE GLITTER
Descend on the runway like an angel on the ground in an airy outfit with a glitter glow.
Choose your version of an angelic being.

16.Butch/Transman/BQ Realness// HERO
Heroes were proof of the interpenetration of the world of gods and people. They had extraordinary abilities, such as great strength, cunning and heroism. Prepare an outfit inspired by brave heroes

17. Body Luscious/Models/Fitness (3 trophies)// GODDESSES IN ART
Each body is a work of art, present it like an ancient sculpture or a figure from Botticelli’s paintings.

18.Vogue to Classic music //MUSE//PEARL
In mythology, the goddesses of art and science. Inspire everyone with your interpretation of music in pearly colors.

*BQ – Butch Queen
**FF – Female Figure
***MF – Male Figure
****OTA – Open To All
*****DRAG – Drag Queens, Bio Queens, Drag Kings
******NB – Non Binary
——–

JUDGES:
1. GodMother Mystic Ninja
2. Mackenzie Maison-Margiela
3. GodMother GiGi Revlon

COMMENTATOR:
TBA

HOST’S:
Mother Madlen Revlon & Mother Kamila Revlon

Ball DJ:
Aldona Relax instagram.com/aldonarelax
——–
AUDIENCE TICKETS:
45zł- pre- sale
50zł- at the door
entry from 7:00 pm
PARTICIPANTS TICKETS:
30zł
entry from 6:00pm ( after registration online)
——–
REGISTRATION :
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeo2oFDOooUQQlgBVTfaQlyCGcG-V5xNbAkj1WDkq6lRnC1qg/viewform

Zobacz także

Imprezy blisko Ciebie w Tango App →