Pusta mapa. Mały Książę - wystawa Andrzeja Ficowskiego

Pusta mapa. Mały Książę – wystawa Andrzeja Ficowskiego

11 września 2022, Niedziela

Czasoprzestrzeń

Tramwajowa 1-3, Wrocław

Start: godz. 17:00

Podziel się:

olimat
Hasło: Wystawa składa się z kilkudziesięciu fotografii wykonanych przeze mnie w ciągu ostatnich trzech lat w saharyjskiej miejscowości Tarfaja w Maroko, gdzie Antoine de Saint-Exupéry przed laty zaczął kreować w swojej wyobraźni pomysł napisania Małego Księcia. Przestrzeń wystawienniczą zamieniłem w ciemnię fotograficzną. Toczy się w niej prawdziwa wojna wypowiedziana zanikaniu. Zdjęcia budują wielopoziomową narrację o mieście, mieszkańcach i jego okolicach, które stały się elementami narracyjnymi zawartymi w fabule utworu Saint-Exupéry’ego. Pokazują jednocześnie świat organicznie wpisany w treść książki – a dziś odchodzący.
Fotografie wraz z teatralną aranżacją przestrzeni tworzą dwie uzupełniające się narracje. Hybrydowy styl wystawy „Pusta mapa. Mały książę” przełamuje wyobrażenia o ekspozycji jako statycznej prezentacji. Wystawa w założeniu jest „żywym organizmem” i daje odbiorcy szansę zapoznania się z powszechnie znanym dziełem w formie nietuzinkowej, przedstawiając fabułę książki w zupełnie nowym kontekście.
Oksymoron wizualny?
W pustej mapie nie ma czegoś takiego jak mapa. Albo raczej jest wiele – również tych potencjalnych – map dla oka niewidocznych. Nieistniejąca mapa Małego Księcia jest i nie jest zakorzeniona w konkretnej rzeczywistości, jej współrzędne geograficzne oscylują między materialnością i niematerialnością, między tym, co udało mi się zarejestrować na Saharze i co jest uchwytne, a tym, co jest domeną domysłu. Re-montaż znanej na całym świecie historii polega na zanurzeniu jej w „realności najniższej rangi”, jaką jest dzisiejsza Sahara Zachodnia, i zwróceniu uwagi na to, co funkcjonuje poza fotograficznym kadrem.
Podążam śladami fikcyjnej postaci, próbując zdobyć fotograficzne dowody na istnienie baśniowej postaci księcia. Stąd hybrydowa konstrukcja wystawy skupiająca w jednej przestrzeni działania fotograficzne, muzyczne, aktorskie i archiwistyczne. Oczywiście próba uchwycenia śladów ewolucji myślenia pisarza jest śledztwem z kategorii tych niemożliwych do zrealizowania. Uznałem, że z tego powodu najlepszym kluczem do opowiedzenia tej historii dzisiejszemu odbiorcy jest próba wkroczenia w jej zamknięty świat, w pustą mapę Małego Księcia, w której pozwalam sobie teraz chwilowo pomieszkiwać.
~Andrzej Ficowski
Wystawę można zobaczyć w Czasoprzestrzeni (dawna Zajezdnia Dąbie, ul. Tramwajowa 1-3). Jest otwarta w godz. 17.00-20.00 od wtorku do niedzieli.
Na wernisaż zapraszamy 2 września o godz. 18.00.

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Wrocław.
2. Klikamy na pasku zadań Imprezy, a następnie kafelek Dodaj Imprezę.
3. Otwieramy w nowej karcie admina FTB (klikamy na ustawienia -> administracja ->
wybieramy imprezy)
4. Otwieramy w nowej karcie CRM Miejsca FTB (masz to w pliku exel).
5. Dodając imprezy sugerujemy się tablicą (CRM Miejsca), czyli wybieramy klub, w którym
będziemy dodawać nowe wydarzenia.
6. Otwieramy link z FB i admina FTB i patrzymy jakie imprezy są dodane, a jakie trzeba
dodać.

Zobacz także

Imprezy blisko Ciebie w Tango App →