Nie tylko Bach – kantaty na okres adwentu / Chór Polskiego Radia / Maria Piotrowska-Bogalecka

Nie tylko Bach – kantaty na okres adwentu / Chór Polskiego Radia / Maria Piotrowska-Bogalecka

17 grudnia 2022, Sobota

NOSPR

Plac Wojciecha Kilara 1, Katowice

Start: godz. 18:00

Podziel się:

Choć jednostki wybitne zawsze kroczą swoimi ścieżkami, żaden geniusz nie porusza się w próżni – zwłaszcza twórca tej miary, co Johann Sebastian Bach, który wywodził się z rodziny o głębokich muzycznych korzeniach. Johann Christoph (1642–1703) był kuzynem ojca Johanna Sebastiana, cieszącym się za życia wielkim szacunkiem jako kompozytor i organista. Jego brat, Johann Michael (1648–1694), organista i urzędnik miejski w turyńskim Gehren, został teściem wielkiego lipskiego kantora. Z kolei kuzyn J.S. Bacha, Johann Ludwig (1677–1731), związany był przede wszystkim z Meiningen, gdzie pełnił funkcję kantora i kapelmistrza. W trakcie podróży śladem bachowskich poprzedników nie może zabraknąć również Heinricha Schütza (1585–1672): twórcy, który mistrzowsko wprowadził elementy stylu włoskiego do niemieckiej kultury muzycznej i tworzył pierwsze koncerty wokalno-instrumentalne. Repertuar spina tym samym wymowna klamra, łącząca dwóch najważniejszych twórców w historii niemieckiej kantaty: Schütza, któremu zawdzięcza ona swój rys oraz Bacha (urodzonego dokładnie sto lat później), w którego dziełach znalazła swoje najdoskonalsze odbicie.
[Agnieszka Nowok-Zych]

Czas trwania koncertu: ok. 70 min

Zobacz także

Imprezy blisko Ciebie w Tango App →