MUZYCZNY CZWARTEK: Szymon Białek – koncert autorski

13 czerwca 2024, Czwartek

Klub Scena CHMIELNA

Nowy Świat 27A, Warszawa

Start: godz. 19:30

Podziel się:

Muzyczny Czwartek” to wyjątkowe cykliczne – każdy drugi czwartek miesiąca – wydarzenie muzyczne w Scenie Chmielna. Każdy czwartkowy koncert jest niepowtarzalny, a przede wszystkim starannie dobrany pod kątem Artysty i repertuaru.

Niech Muzyka przyniesie Wam ukojenie i radość.

O ARTYŚCIE

SZYMON BIAŁEK

Gatunek muzyczny: Muzyka Akustyczna / Fingerstyle

Gitarzysta akustyczny, kompozytor, realizator dźwięku. Zafascynowany gitarą akustyczną, jej brzmieniem i możliwościami, poświęcił się zgłębianiu tajników gry na tym instrumencie i rozwijaniu indywidualnego stylu gry oraz kompozycji. Charakteryzuje go dążenie do łączenia różnych gatunków muzycznych (muzyka akustyczna, rockowa, jazz, world music), wyraźna melodyka, bazowanie na czystym, akustycznym brzmieniu, technice fingerstyle i gra w oparciu o alternatywne, modalne strojenie instrumentu.

Założyciel studia nagraniowego TheToneNation, zajmującego się realizacją jego muzycznych pomysłów oraz rozwijającego specjalizację w dziedzinie rejestracji, kompozycji i produkcji szeroko pojętej muzyki akustycznej.

Kompozycje, którą artysta w ykonuje mozna scharakteryzować jako intelektualną, ilustracyjną oraz inspirowaną ciekawymi ideami podróż przez różne gatunki muzyczne, namalowaną za pomocą współczesnych możliwości brzmieniowych oraz tradycyjnych dźwięków gitary akustycznej.

REGULAMIN WYDARZENIA:

    Wydarzenie jest obiletowane i tylko zakupiony bilet: online lub na miejscu upoważnia do wstępu na wydarzenie

    Wydarzenie jest kierowane do osób w każdym wieku, ale osobom poniżej 18 roku nie sprzedaje się alkoholu na barze

    Podczas wydarzenia można robić zdjęcia Artystom bez użycia flesza, nie wolno robić zdjęć innym widzom

    Na teren Sceny Chmielna nie wolno wnosić: jedzenia, picia, ostrych przedmiotòw, broni palnej, narkotkòw

    Szatnia w okresie jesienno-zimowym jest obowiązkowa

    Osoby zachowujące się niekulturalnie: pod wpływem alkoholu, agresywnie, bez poszanowania Artystów – będą wypraszane gdy jednorazowe zwrócenie uwagi nie przyniesie trwałej poprawy zachowania

    Osoby, króre zakupiły, ale na wejściu zachowują się niekulturalnie lub są pod wpływem alkoholu nie zostaną wpuszczone na wydarzenie

Produkcja:

Sonnenschine Productions

Kontakt mailowy do organizatora:

nathaliesonnemschine@gmail.com

//

ENGLISH

MUSICAL THURSDAY: Szymon Białek – Author’s Concert

(For Polish – scroll up)

June 13

Start 19:30

Open door 19:00

TICKETS: biletomat.pl

70 PLN – seated at tables closer to the stage

60 PLN – seated at tables further from the stage

50 PLN – seated without a table further from the stage

40 PLN – standing

EVENT DESCRIPTION

“Musical Thursday” is a unique recurring event – every second Thursday of the month – at Scena Chmielna. Each Thursday concert is unique and, above all, carefully selected in terms of the Artist and repertoire.

Let the Music bring you solace and joy.

ABOUT THE ARTIST

SZYMON BIAŁEK

Music genre: Acoustic Music / Fingerstyle

An acoustic guitarist, composer, and sound engineer. Fascinated by the acoustic guitar, its sound, and possibilities, he devoted himself to mastering the secrets of playing this instrument and developing an individual style of playing and composition. He is characterized by his pursuit of combining various music genres (acoustic, rock, jazz, world music), distinct melodies, reliance on pure, acoustic sound, fingerstyle technique, and playing based on alternative, modal tuning of the instrument.

Founder of TheToneNation recording studio, which realizes his musical ideas and specializes in recording, composition, and production of broadly defined acoustic music.

The compositions performed by the artist can be described as intellectual, illustrative, and inspired by intriguing ideas, a journey through different music genres painted with modern sound possibilities and traditional acoustic guitar sounds.

EVENT RULES:

⁃ The event is ticketed, and only a purchased ticket: online or on-site, entitles entry to the event.

⁃ The event is aimed at people of all ages, but alcohol is not sold at the bar to those under 18.

⁃ During the event, photos of the Artists can be taken without flash; photos of other spectators are not allowed.

⁃ It is forbidden to bring: food, drinks, sharp objects, firearms, drugs into the Scena Chmielna area.

⁃ The cloakroom is mandatory during the autumn-winter period.

⁃ People behaving inappropriately: under the influence of alcohol, aggressively, without respect for the Artists – will be asked to leave if a single warning does not result in permanent behavior improvement.

⁃ People who have purchased tickets but behave inappropriately or are under the influence of alcohol at the entrance will not be allowed into the event.

Production:

Sonnenschine Productions

Email contact for the organizer:

nathaliesonnemschine@gmail.com

MUZYCZNY CZWARTEK: Szymon Białek – koncert autorski | 13 czerwca 2024, Czwartek, Klub Scena CHMIELNA

Biletomat.pl
40 PLN
Jak kupić bilet?

Po kliknięciu "Kup bilet" przeniesiesz się do strony internetowej oficjalnego dystrybutora biletów i na jego stronie dokonasz zakupu.

Bezpieczne zakupy u oficjalnych dystrybutorów

Zakup biletu odbywa się na stronie oficjalnego dystrybutora biletów. Pamiętaj o tym, że jeżeli miejsca są numerowane, a bilety sprzedaje kilka firm, to każda z nich udostępnia inną pulę miejsc do wyboru.

Zobacz także

Imprezy blisko Ciebie w Tango App →