MUSE YOUR WEAPON: Radio Kapitał x Art Project Revolution

MUSE YOUR WEAPON: Radio Kapitał x Art Project Revolution

15 marca 2023, Środa

Chmury

11 listopada 22, Warszawa

Start: godz. 19:00

Podziel się:

MUSE YOUR WEAPON: Radio Kapitał x Art Project Revolution
[EN below]
wystawa * koncert: Oleksii Podat * filmy * słuchowisko * dyskusja * DJ set
If my art has nothing to do with people’s pain and sorrow, what is ‘art’ for? // Ai Weiwei
Art Project Revolution i Radio Kapitał zapraszają na interdyscyplinarny wieczór sztuki zaangażowanej. W specjalnie przearanżowanej przestrzeni Chmur będziemy oglądać filmy, rysunki i rzeźby, rozmawiać o prawach człowieka i roli sztuki, posłuchamy koncertu i słuchowiska, a na koniec wytańczymy z siebie emocje i wytańczymy sobie siłę.
Bo wszystkie muzy mogą nas zjednoczyć w działaniu, oporze i niezgodzie na status quo.
PROGRAM:
CAŁY WIECZÓR: WYSTAWA
Anastasia Rydlevskaya (BY) | Vrogini (PL) | Igor Pisuk (PL) |
Halyna Dudar (UA)
Czworo artystów pracujących w różnych mediach i technikach, których prace często stanowią komentarz do bieżących wydarzeń. Konfrontujemy ich ze sobą – i z przestrzenią Chmur – żeby pokazać, że sztuka nie musi być ściśle związana z białymi ścianami galerii. Może, a nawet powinna wychodzić na zewnątrz, żeby nabierać nowych znaczeń i skojarzeń. Wystawa będzie nam towarzyszyć przez cały wieczór.
19:30 „Moi przyjaciele słuchają wojny” – słuchowisko o audiosferze wojny w Ukrainie, reż. Roza Sarkisian, tekst: Liuba Ilnytska, muzyka: Olesia Onykiienko. [słuchowisko w j. ukraińskim z polskimi i angielskimi napisami]
20:15 pokaz filmów krótkometrażowych Art Project Revolution
Art Project Revolution to Dasha Brian, producentka Maryia Kruk i grupa represjonowanych białoruskich artystów i artystek mieszkających na uchodźstwie, których artystyczne filmy krótkometrażowe poruszają szeroko pojętą tematykę praw człowieka: rewolucję w Białorusi, kryzys uchodźczy, wojnę w Ukrainie.
Po filmach odbędzie się debata z udziałem filmowczyń i zaproszonych gości.
22:00 Koncert: Oleksii Podat
Oleksii Podat to mieszkający w Kijowie, a pochodzący ze Słowiańska muzyk i producent, poruszający się w estetyce experimental / power electronics, noise i ambient. Związany z kijowską sceną elektroniczną, tworzy na bazie przetworzonych nagrań terenowych. Jego warszawski koncert jest częścią charytatywnej trasy po Europie.
23:00 DJ set Radio Kapitał
Na koniec wieczoru DJ-e związani z Radiem Kapitał zaproponują swoją wersję hasła „we will rave on Putin’s grave”. Bo tak będzie, już niedługo. Zagrają dla Was: Matka Boska Rejwowa b2b w/ Matka Boska Kapslokowa (❤) oraz DJ z Wąsem.
BILETY:
30 PLN na bramce. Całkowity zysk z wydarzenia zostanie przekazany na organizację Musicians Defend Ukraine.
///////////////////////////////////////////
MUSE YOUR WEAPON
Art Project Revolution x Radio Kapitał
exhibition * films * LIVE SET: Oleksii Podat * radio play * discussion * DJ set.
If my art has nothing to do with people’s pain and sorrow, what is ‘art’ for? // Ai Weiwei
Art Project Revolution and Radio Kapitał have prepared an ephemeral, interdisciplinary evening of engaged art. In the specially rearranged space of Chmury club, we will watch films, drawings and sculptures, talk about human rights and the role of art, listen to a concert and a radio play, and finally dance out our emotions and dance in the strength.
Because all muses can unite us in action, resistance and fight with the status quo.
PROGRAMME:
ALL EVENING: EXHIBITION
Anastasia Rydlevskaya (BY) | Vrogini (PL) | Igor Pisuk (PL) |
Halyna Dudar (UA)
Four artists working in different media and techniques, whose works often comment on current events. We confront them with each other – and with the space of Chmury – to show that art does not have to be strictly confined to white gallery walls. It can, and should, go outside to acquire new meanings and associations. The exhibition will accompany us throughout the whole evening.
19:30 ‘My friends are listening to the war’ – a radio play about the soundscape of the war in Ukraine, directed by Roza Sarkisian, text: Lyuba Ilnytska, music: Olesia Onykiienko [radio play in Ukrainian with Polish and English subtitles]
20:15 screening of short films by Art Project Revolution
Art Project Revolution are Dasha Brian, producer Maryia Kruk, and a team of repressed Belarusian artists in exile, whose short art films explore a wide range of human rights issues: the revolution in Belarus, the refugee crisis, the war in Ukraine.
The films will be followed by a discussion with the filmmakers and invited guests.
22:00 LIVE: Oleksii Podat
Oleksii Podat is a Kyiv-based musician and producer from Sloviansk, creating experimental / power electronics, noise and ambient. Associated with the Kyiv electronic scene, his music is based on processed field recordings. His Warsaw concert is part of a charity tour around Europe.
23:00 DJ set / Radio Kapitał
The evening will close with DJs associated with Radio Kapitał, offering their own take at the chant of “we will rave on Putin’s grave”. Because we will, soon. Playing for you: Matka Boska Rejwowa b2b with Matka Boska Kapslokowa and DJ z Wąsem.
TICKETS:
PLN 30 at the doors. All proceeds from the event will be donated to Musicians Defend Ukraine.

Zobacz także

Imprezy blisko Ciebie w Tango App →