Hope in Cage

Hope in Cage

30 listopada 2022, Środa

BARdzo Bardzo

Nowogrodzka 11, Warszawa

Start: godz. 20:00

Podziel się:

Koncert performatywny/spektakl teatru instrumentalnego „Hope in Cage?” jest koncertem przeznaczonym na dwie wykonawczynie, opartym na twórczości Johna Cage’a.
Projekt realizowany w 110 – rocznicę urodzin oraz 30 rocznicę śmierci kompozytora będącego światowym prekursorem kierunku teatru instrumentalnego ma na celu przybliżyć publiczności taką formę kompozycji.
Kompozycje stanowią trzon koncertu będącego przebiegiem performatywnym z elementami choreograficznymi i performansu z zarysowanym scenariuszem i opowieścią dwóch artystek. Inspiracją do zaaranżowania artystycznej przestrzeni stała się
kompozycja „Living Room Music”, a cały koncert „Hope in Cage?” stara się przedstawić relację dwóch osób w zamknięciu (dwuznaczność tytułu) w przestrzeni domowej, które pomimo
„terytorialnej” bliskości ignorują swoją obecność, mijają się – co ma swoje odzwierciedlenie w sposobie przedstawiania kompozycji. Utwory w „Hope in Cage?” występują równolegle,
zazębiają się, czasem wykonawczynie wykonują tę samą kompozycję jednocześnie w różny lub podobny do siebie sposób.
Czy wystarczy nadzieja żyjąca w nas samych do radzenia sobie w otaczającej rzeczywistości?
Czy będąc blisko kogoś potrafimy go dostrzec? Czy przedmioty codziennego użytku i przestrzeń nas otaczająca może stanowić dla nas źródło inspiracji dla podtrzymania tej nadziei? Są to
pytania, na które artystki starają się odpowiedzieć swoim performatywnym działaniem i nakłonić publiczność do własnych przemyśleń w tym kierunku, tym samym uwrażliwiając na odbiór
najbliższego otoczenia (milczącego, czy też hałaśliwego), inspirując do odkrywania go na nowo z ciekawością dziecka. Czy zamknięcie wywołane pandemicznym lock downem (będącym źródłem inspiracji dla tego projektu) może stanowić źródło inspiracji i budowania nadziei podczas
odkrywania otaczającej przestrzeni? Tytułowe „Hope in Cage ?” – „Nadzieja w klatce” ( w zamknięciu), czy nadzieja w muzyce Cage’a, jako rozwiązaniu panującej w zamknięciu beznadziei?
Projekt wyprodukowany przez AOIA w ramach Dotknij Teatru 2022.
Bilety 30zł

Zobacz także

Imprezy blisko Ciebie w Tango App →