Groove Meetings x P.Unity x The Herbaliser

Groove Meetings x P.Unity x The Herbaliser

14 października 2021, Czwartek

TEATR WARSawy

Rynek Nowego Miasta 5/7, Warszawa

Start: godz. 20:00

Podziel się:

Tego jeszcze nie było! Jeden wieczór i dwa wyjątkowe koncerty pod hasłem Groove Meetings.
Wieloosobowe bandy znane z żywiołowych koncertów i kosmicznego łączenia gatunków – warszawskie P.Unity i londyńskie The Herbaliser. Jeśli kochacie funk, hip-hop, jazz i okolice, nie może Was zabraknąć. Wszystko to wydarzy się w niezwykłym budynku teatru Warsawy, dawnym kinie Wars, w epokowej sali o niezwykłej akustyce. Stamtąd lecimy w kosmos.
A teraz kilka słów o bohaterach wieczoru:
The Herbaliser – ojcami-założycielami zespołu są basista Jake Wherry oraz producent i dj Ollie Teeba. W swojej twórczości łączą zgrabnie hip-hopowe beaty z gustownymi jazzowymi i funkowymi samplami, a to wszystko w klimacie pulsującej klubowej elektroniki. Debiutancki album z 1995 roku „Remedies” szybko zapewnił im ważne miejsce na brytyjskiej scenie muzycznej, a dziś są uznawani za jeden z najbardziej wpływowych zespołów w niezwykle twórczym i ważnym dla angielskiej sceny okresie przełomu wieków. Wówczas duet rozrósł się do kilkunastoosobowego składu muzyków grających na żywo, stając się nie tylko największą gwiazdą wytwórni Ninja Tune, ale również znakiem jej jakości. Powszechnie znana i lubiana jest także muzyka filmowa, jaką stworzyli do kultowego filmu „Przekręt” Guya Ritchiego. Ich ostatnim albumem jest wydany w 2018 roku, ósmy już studyjny „Bring Out The Sound” (BBE) . Udział ojca chrzestnego brytyjskiego hip-hopu Rodneya P to nie jedyny dynamit na albumie, który jest tak charakterystyczną dla zespołu eklektyczną i przyjemną mieszanką hip-hopu, funku, jazzu, porywającą instrumentalnym groovem. W Warszawie zespół zagra w pełnym 9-osobowym składzie.
https://www.facebook.com/TheHerbaliserOfficial/?ref=br_rs
P.Unity – dziesięcioosobowy, warszawski projekt osadzony w funkowej stylistyce. Twórczość P. Unity to ukłon w stronę psychodelicznego oblicza George’a Clintona i brudnych brzmień Sly & The Family Stone, to bardziej nieuchwytny nastrój niż czysto techniczne określenie gatunkowe. Zespół buduje swoje brzmienie czerpiąc również z dorobku licznych spadkobierców funkowej stylistyki – od hiphopowych gigantów jak Snoop Dogg czy A Tribe Called Quest, przez neosoulową scenę spod znaku Soulquarians, po beatowych i elektronicznych innowatorów skupionych wokół labelu Brainfeeder. Nie brakuje też wpływów jazzu, na którym wychowała się spora część grupy.
Po dobrze przyjętej epce „Mango” (2017) pierwszy album – „Pulp” ukazał się w 2018 roku nakładem U Know Me Records i został nominowany do Fryderyka. Zespół ma za sobą występy na większości ważnych polskich festiwali m.in. Opener, OFF, Spring Break, Up To Date czy Soundrive. P.Unity pracuje aktualnie nad nowym materiałem inspirowanym klasycznym funkowym brzmieniem spod znaku Steviego Wondera czy Sly’a Stone’a. Przearanżowauje też znany już z albumów materiał. Jak? Przekonamy się o tym na koncercie w teatrze Warsawy.
P.Unity to:
Jędrzej Dudek – wokal, Maciej Sondij – gitara, Sara Jaroszyk – wokal, Weronika Grzesiewicz – wokal , Miłosz Oleniecki – klawisze, Rafał Dutkiewicz – perkusja, Adrian Manowski – bas, Michał Łuka – saksofon, Radek Nowak – trąbka, Witold Haliniak – puzon
https://www.facebook.com/PIsTheFunk/
Before i after zagrają dj’s Cpt. Sparky i Burn Reynolds z ekipy Soul Service.
Bilety: 89 zł (I pula), 99 zł (II pula), 109 (III pula), 119 zł (w dniu koncertu)
14.10, godz. 19.30
Teatr Warsawy
Rynek Nowego Miasta 5/7
Warszawa
________
Two exceptional concerts under the Groove Meetings’ label in one evening. Don’t miss this out!!!
Multi-person bands known for their exuberant concerts and cosmic combination of genres – P. Unity from Warsaw and The Herbaliser from London. If you love funk, hip-hop, jazz and its surroundings, you can’t miss this out. All this will take place in the extraordinary building of Teatr Warsawy, the former Wars cinema, in an epoch-making hall with the amazing acoustics. From there we’re going to the space!
And here are some words about the heroes of the night:
The Herbaliser – its founding fathers are bass player Jake Wherry and the producer and DJ Ollie Teeba. In their work they neatly combine hip-hop beats with tasteful jazz and funk samples, all in the atmosphere of pulsating club electro. Their debut album „Remedies” from 1995 quickly secured them an important place on the British music scene, and nowadays they are considered one of the most influential bands in the turn of the century, extremely creative and important for the British scene. Next the duo grew into a group of over a dozen of live playing musicians, becoming not only the biggest star of the Ninja Tune label, but also a synonym of its quality. Film music, which they created for “Snatch” – the cult movie of Guy Ritchie is also widely known and well appreciated. Their last album, the eighth studio one „Bring Out The Sound” (BBE) was released in 2018. The participation of the British hip-hop’s godfather Rodney P is not the only highlight on the album, which is such a characteristic, eclectic and pleasant mix of hip-hop, funk, jazz and thrilling instrumental groove. In Warsaw, the band will play in a full 9-person squad.
https://www.facebook.com/TheHerbaliserOfficial/?ref=br_rs
P.Unity – a ten-person Warsaw project set up in funky style. P. Unity’s work is a nod to the psychedelic face of George Clinton and the dirty sounds of Sly & The Family Stone. It is more of elusive mood than a purely technical genre term. The band builds their sound drawing on the achievements of numerous heirs of funk style – from hip-hop giants such as Snoop Dogg or A Tribe Called Quest, through the neosoul scene under the sign of Soulquarians, to beat and electronic innovators focused around the Brainfeeder label. There is also a lot of jazz influences, which a large part of the group grew up on.
After the well-received EP „Mango” (2017), the first album – „Pulp” was released in 2018 by U Know Me Records and it was nominated for Fryderyk Awards. The band has performed at most important Polish festivals, including Opener, OFF, Spring Break, Up To Date or Soundrive. P.Unity is currently working on new material inspired by classic funky sound under the sign of Stevie Wonder or Sly Stone. They also rearrange the material already known from their previous albums. How? We’ll gonna find out during the concert at the Teatr Warsawy.

P.Unity members are:
Jędrzej Dudek – vocal, Maciej Sondij – guitar, Sara Jaroszyk – vocal, Weronika Grzesiewicz – vocal , Miłosz Oleniecki – keyboards, Rafał Dutkiewicz – drums, Adrian Manowski – bass, Michał Łuka – saxophone, Radek Nowak – trumpet, Witold Haliniak – trombone
https://www.facebook.com/PIsTheFunk/
Before & after dj’s Cpt. Sparky and Burn Reynolds from Soul Service squad will be entertaining you with theirs sets.
Tickets: 89 zł (1st pool), 99 zł (2nd pool), 109 zł (3rd pool), 119 zł (on the day of event)
03.04.2020, at 19.30
Teatr Warsawy
Rynek Nowego Miasta 5/7
Warszawa


Zobacz także

Imprezy blisko Ciebie w Tango App →