EICHENBERGER / GALLIO

EICHENBERGER / GALLIO

13 maja 2023, Sobota

BARdzo Bardzo

Nowogrodzka 11, Warszawa

Start: godz. 20:00

Podziel się:

EICHENBERGER / GALLIO
Grający na instrumentach dętych Eichenberger i Gallio poświęcili się instrumentowi dętemu drewnianemu i najprostszej formie muzycznej komunikacji – duetowi.
Saksofon i klarnet. Dwa analogowe instrumenty, intymna, osobista muzyka, rozmowa, zaduma, która toczy się nie tylko między dwojgiem muzyków, ale także, w sposób transdyscyplinarny, między publicznością, przestrzenią i wykonawcami.
Improwizacja duetu opiera się na najprostszych i najbardziej niespektakularnych koncepcjach.
Przepuszczalna muzyka zwrócona ku sobie – medytacja z tonami pośrednimi.
The wind players Eichenberger and Gallio have dedicated themselves to the woodwind instrument and the simplest form of musical communication – the duo.
Saxophone and clarinet. Two analog instruments, an intimate, personal music, a conversation, a musing that takes place not only between the two musicians, but also, in a transdisciplinary way, between the audience, the space and the performers.
The duo’s improvisation is based on the simplest and most unspectacular concepts.
A permeable music turned in on itself – a meditation with intermediate tones.
Bilety: 50 zł

Zobacz także

Imprezy blisko Ciebie w Tango App →