Cykliczne zajęcia recytatorskie

Cykliczne zajęcia recytatorskie

20 grudnia 2022, Wtorek

Centrum Spotkania Kultur

Plac Teatralny 1, Lublin

Start: godz. 17:00

Podziel się:

Zajęcia dla recytatorów w formie cyklicznych spotkań indywidualnych i grupowych. Ich celem będzie praca warsztatowa nad interpretacją tekstów oraz przygotowanie do udziału w konkursach recytatorskich, a także budowanie wrażliwości na kulturę słowa.
Zajęcia są przeznaczone dla recytatorów powyżej 13 roku życia. Możliwy jest udział młodszych uczestników po ustaleniu tego z prowadzącym zajęcia.
Zajęcia będą odbywać się cyklicznie w terminach i godzinach wyznaczonych przez organizatora począwszy od 25 października 2022 r. do 27 czerwca 2023 r. w Małej Kieszeni Sceny.
Terminy zajęć do końca 2022 roku:
25 października
8, 29 listopada
13, 20 grudnia
Terminy zajęć w 2023 roku zostaną podane wkrótce.
Udział w zajęciach jest bezpłatny, a liczba miejsc jest ograniczona. O możliwości udziału decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe wyłącznie po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu karty zgłoszeniowej na adres: dominika.jarosz@spotkaniakultur.com.
Karta zgłoszeniowa – bit.ly/3ttv9jF
Regulamin – bit.ly/3hK5Hn7

Zobacz także

Imprezy blisko Ciebie w Tango App →