Bachowskie wołania o ratunek / Camerata Silesia

28 stycznia 2023, Sobota

NOSPR

Plac Wojciecha Kilara 1, Katowice

Start: godz. 18:00

Podziel się:

Nie wiemy, z jakim świętem liturgicznym wiąże się powstanie kantaty BWV 150. Reprezentuje ona wczesne dzieła, jakie w tym gatunku wyszły spod pióra wielkiego lipskiego kantora – powstała pod koniec pierwszej dekady XVIII stulecia, najprawdopodobniej w Mühlhausen lub Arnstadt. Dzieło opiera się na poetyckim opracowaniu biblijnego Psalmu 25: ,,Do Ciebie, Panie, wznoszę duszę moją”, a aż cztery z siedmiu jej części powierzone zostały w całości chórowi. Pełna ufności prośba o ratunek w niebezpieczeństwie zwieńczona została znakomitą chaconną, która wywarła wielkie wrażenie na Johannesie Brahmsie. Fascynacji dziełem być może zawdzięczamy finał jego IV Symfonii… Missa brevis A-dur BWV 234, zgodnie ze swoją nazwą i przyjętą konwencją („krótka”, „zwięzła”), stanowi opracowanie pary stałych części mszalnych: Kyrie oraz Gloria. Choć powstała trzydzieści lat po BWV 150, z formą kantaty chyba jednak więcej ją łączy niż dzieli. Odpowiada jej czasem trwania, a ponadto Bach wykorzystał w niej technikę parodii: wybrane ogniwa mszy zbudował na bazie swoich wczesnych dzieł kantatowych.
[Agnieszka Nowok-Zych]
Ten koncert może być częścią „Mojego karnetu”. Sprawdź szczegóły i skomponuj „Mój karnet” dowolnie, wybierając spośród koncertów różnych serii w sali kameralnej i koncertowej – więcej informacji.

Czas trwania koncertu: ok. 60 min

Zobacz także

Imprezy blisko Ciebie w Tango App →