Akcja pisania kartek solidarnościowych do cudzoziemców zamkniętych w polskich ośrodkach

Akcja pisania kartek solidarnościowych do cudzoziemców zamkniętych w polskich ośrodkach

17 września 2022, Sobota

barStudio

Plac Defilad 1, 00-901, Warszawa

Start: godz. 11:00

Podziel się:

W sobotę 17 września od godziny 11:00 do 16:00 w Barze Studio okaż wsparcie cudzoziemcom zamkniętym w Strzeżonych Ośrodkach w Lesznowoli, Krośnie Odrzańskim, Przemyślu, Białej Podlaskiej, Białymstoku, Kętrzynie i Wędrzynie. Zapraszamy do wspólnego pisania kartek solidarnościowych ze słowami otuchy oraz podpisywania się na ogromnej kartce pocztowej.
Fareed, Naazar, Amir, Taha, Hadi – to do nich będziemy pisać. Z ich historiami można zapoznać się na stronie najnowszej kampanii Amnesty International „Ośrodki All Inclusive: detencja, przemoc, poniżenie”: amnesty.org.pl/…/osrodki-all-inclusive…/

➡ Dlaczego organizujemy tę akcję?
Osoby uciekające przed wojną w Ukrainie znajdują bezpieczne schronienie w naszych domach, ale uchodźcy i migranci z innych krajów stają się ofiarami polityki masowej detencji. Jeśli osoby przekraczające granicę polsko-białoruską w sposób nieuregulowany unikną wywózki z powrotem do Białorusi, niemal nieuchronnie pozbawiane są wolności, pomimo że nie popełniły żadnego przestępstwa.
Osoby te kierowane są do strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców, czyli ośrodków zamkniętych o więziennym charakterze. Pozbawiane są wolności niemal automatycznie, bez właściwej oceny ich indywidualnej sytuacji oraz wpływu, jaki pobyt w ośrodku zamkniętym może mieć na ich zdrowie fizyczne i psychiczne. Placówki te zapewniają niewiele prywatności, przetrzymywani w nich ludzie mają ograniczony kontakt ze światem zewnętrznym, a także ograniczony dostęp do urządzeń sanitarnych, lekarzy, psychologów czy pomocy prawnej.
Korzystanie z wolności osobistej jest podstawowym prawem każdego człowieka. Jakiekolwiek więzienie ludzi nie może być usprawiedliwiane ani sytuacją nadzwyczajną w kraju czy koniecznością utrzymania porządku i bezpieczeństwa publicznego, ani dużym przepływem migrantów i uchodźców. Dlatego sprzeciwiamy się okrutnej polityce masowej detencji. Chcemy Polski, w której każda osoba poszukująca bezpiecznego życia ma dostęp do gwarantowanych prawnie procedur, jest traktowana z godnością oraz z poszanowaniem praw człowieka.
Stań z nami w obronie praw człowieka i dołącz do akcji pisania kartek solidarnościowych!

Zobacz także

Imprezy blisko Ciebie w Tango App →