CRU:SE O1E AUGUST 2022 x On Lemon [BOAT/REJS]

CRU:SE O1E AUGUST 2022 x On Lemon [BOAT/REJS]

20 sierpnia 2022, Sobota

Bulwar Xawerego Dunikowskiego

południowy brzeg Odry, Wrocław

Start: godz. 19:00

Podziel się:

CRU:SE O1E AUGUST 2022 x On Lemon
—————-
A five-hour cruise with high-flying experiences of electronic music.
—————-
Cru:se O1e to pięciogodzinny rejs z emocjonującymi doznaniami muzyki elektronicznej. Swoisty manifest propagujący kulturę klubową. Statek Cru:se O1e ponownie gości na przepięknych wrocławskich wodach. W tym roku także postawiliśmy na najciekawszy program artystyczny, który jest nieodzowną i rozpoznawalną jego częścią. Po zakończeniu rejsu rozpocznie się oficjalne after-party: Wyspa Tamka.
Cru: se O1e is a five-hour cruise with great music experience. A kind of manifesto promoting club culture. Cru: se O1e is once again visiting the beautiful Wrocław waters. This year, we also focused on the most interesting artistic program, which is its indispensable and recognizable news. After the cruise, it will begin with the theme of the after-event: Wyspa Tamka.
Volume 101%
51º 6′ 53.947″ N 17º 1′ 45.382″ E
—————-
[ Cru:se O1e : Boat / Rejs ] Line-up :
Duss
Pysh
Matush
Po1ny
Mabu
Korenberg
Lars Han
Basteq Han
[ Cru:se O1e x Wyspa Tamka : Official afterparty ] Line-up :
Franz Volt
[ Wyspa Tamka residency ]
Duss
Pysh
Matush
Po1ny
Mabu
—————-
Partnerzy / Partners :
Wyspa Tamka
On Lemon
Radio Czwórka
Muno.pl
Rytmy.pl
Tango
Sound Unity Agency
Atnight Media
7-Y™Studio
—————-
Miejsce / Place :
Boat / Rejs :
Wrocław : Przystań Amfiteatralna – przy bulwarze Xawerego Dunikowskiego
[ Wypłynięcie / Departure & Przypłynięcie / Arrival ]
Oficjalne Afer-party / Official After-event :
Wrocław : Wyspa Tamka Art-Hub x Klub – Wyspa Tamka 2
[WSTĘP NA AFTER: 20pln]
z opaską ze statku za FREE
[ENTRY FOR THE AFTER: 20pln]
with the ticket from the boat for FREE
—————-
Data / Date :
20/08/2022
—————-
Time / Czas :
19:00 – 19:40: Wejście na pokład / Boarding [ Start ]
19:40 : Wypłynięcie / Departure
00:30 : Przypłynięcie / Arrival [ End ]
22:00-6:00 : Official after-party / Wyspa Tamka*
[WSTĘP NA AFTER: 20pln]
z opaską ze statku za FREE
[ENTRY FOR THE AFTER: 20pln]
with the ticket from the boat for FREE
—————-
Bilety info / Ticket info :
Cena „Early birds sale” / „Early birds sale” price :
129 pln*
[ Do: 07/08/2022 lub wyprzedania puli miejsc / Until: 07/08/2022 or pool sold out ]
Bilet regularny / Regular ticket :
149 pln*
[ Do: 20/08/2022 lub wyprzedania puli miejsc / Until: 20/08/2022 or pool sold out ]
Bilet podwójny „2” / Double ticket „2”:
129 pln*
[ Do: 20/08/2022 lub wyprzedania puli miejsc / Until: 20/08/2022 or pool sold out ]
Bilet grupowy „4” / Group ticket „4” :
119 pln*
[ Do: 20/08/2022 lub wyprzedania puli miejsc / Until: 20/08/2022 or pool sold out ]
*Bilet upoważniający do udziału w wydarzeniu Cruise One oraz oficjalnym after-party / Single ticket. Ticket authorizing you to participate in the Cruise One event and the official after-evet.
—————-
Regulamin / Regulations :
*Płatność na barze podczas rejsu tylko gotówką / * Payment on the barge during the cruise only in cash.
*Na barze nie są sprzedawane papierosy, prosimy o zaopatrzenie się w własnym zakresie wcześniej / Cigarettes are not sold at the bar, please purchase your own in advance.
*Wymagane posiadanie ważnego biletu uprawniającego rejsu w postaci elektronicznej lub papierowej/drukowanej / A valid voyage or paper / printed ticket is required.
*Brak możliwości zwrotu zakupionego biletu. Prosimy o przemyślane decyzję. / The purchased ticket cannot be returned. Please make a thoughtful decision.
*Brak możliwości wnoszenia na pokład statku alkoholu. Do dyspozycji dyspozycji pozostaną bary na pokładzie statku. / It is not possible to bring alcohol on board the ship. There will be bars available on board the ship.
*W przypadku warunków pogodowych uniemożliwiających odbycie rejsu ze względu na stan wód oraz bezpieczeństwo uczestników impreza może zostać przeniesiona / odwołana wraz z przeniesieniem biletów / zwrotem / In the event of weather conditions preventing the cruise due to the state of the waters and the safety of participants, the event may be moved / canceled along with the transfer of tickets / refund
*Regulamin może ulec zmianie / Regulations may change.

Zobacz także

Imprezy blisko Ciebie w Tango App →