Regulamin akcji Rytmy.pl x FONOBO Label dla WOŚP

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1.  Licytacja jest organizowana pod nazwą “Koncert Faustyny Maciejczuk u Ciebie w domu!”.
 2.  Organizatorem licytacji jest Time For Friends sp. z o.o. ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, NIP: 7831744830, REGON: 364988512, KRS: 0000629100. 
 3. Partnerem licytacji jest firma Agencja Artystyczna MTJ T. Bujak, M. Pluciński Sp. J. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Nr KRS: 0000090942, NIP 524-03-17-182, REGON: 006920598. Adres głównego miejsca wykonywania działalności oraz do doręczeń: ul. Porannej Bryzy 8, 03-284 Warszawa. 

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W LICYTACJI

 1. Wylicytowany w ramach aukcji koncert zwycięzca może zrealizować do końca 2021 roku. 
 2. Z powodu sytuacji epidemiologicznej w Polsce, termin koncertu zostanie ustalony bezpośrednio ze zwycięzcą aukcji po jej zakończeniu. 
 3. Koncert będzie zorganizowany w formie “unplugged” w lokalu wskazanym przez zwycięzcę aukcji. 
 4. Koncert będzie zorganizowany zgodnie z regulaminem lokalu, np. uwzględniając ciszę nocną. 
 5. Zwycięzca, biorąc udział w aukcji, zgadza się na wykorzystanie wizerunku w materiałach promocyjnych, które zostaną wyprodukowane podczas koncertu. 
 6. Organizatorzy aukcji zapewniają nocleg artystce, a także jej muzykom, ale zwycięzca ma również możliwość zorganizowania noclegu w lokalu, w którym odbywa się koncert. 
 7. Ze względów epidemicznych zwycięzca aukcji może zaprosić na koncert do lokalu maksymalnie 5 osób. 
 8. Łączny czas trwania koncertu to 60 minut. 
 9. Koncert może odbyć się wyłącznie na terenie Polski.

Imprezy blisko Ciebie w Tango App →