Laboratorium Zabawy – Warsztaty „Let’s Play”

24 października 2019, Czwartek

Centrum Spotkania Kultur

Plac Teatralny 1, Lublin

Start: godz. 17:00

Podziel się:

Warsztaty gier i zabaw grupowych dla młodzieży w wieku 13-19 lat promujące kulturę zabawy i integrację międzykulturową. Dzięki współpracy z AIESEC i studentom zagranicznym, zajęcia zostaną wzbogacone o elementy kulturoznawcze i językowe.

Uczestnicy warsztatów zostaną zaangażowani do zabaw integracyjnych oraz gier i zadań zręcznościowych, opartych na zdrowej rywalizacji. Dodatkowo, w trakcie zajęć będziemy poznawać język i kulturę obecnych gości zza granicy oraz rozwijać umiejętności posługiwania się językiem angielskim.

Warsztaty są początkiem comiesięcznych spotkań dla młodzieży w ramach nowopowstałej pracowni „Laboratorium Zabawy”, której celem jest poznawanie i promowanie kultury zabawy, stanowiącej doceniony przez UNESCO element dziedzictwa kulturowego.

W ramach pracowni realizowany będzie cykliczny program zajęć aktywizujących, ukazujących tradycyjne i współczesne gry i zabawy zespołowe z różnych zakątków świata. Tematem przewodnim wszystkich spotkań będą zabawy grupowe uczące, m.in. współpracy, dobrej komunikacji, zdrowej rywalizacji, jak też umiejętności radzenia sobie z przegraną. Uczestnicy zajęć zostaną także zaangażowani w proces twórczej kreacji i samodzielnego tworzenia zarówno samych zabaw/konkurencji, jak też programów spotkań. Zdobytą podczas zajęć wiedzę, będą mogli wykorzystać podczas spotkań towarzyskich ze swoimi rówieśnikami czy rodziną.

Dodatkowo dzięki współpracy z AIESEC i studentom zagranicznym, zajęcia zostaną wzbogacone o elementy kulturoznawcze i językowe – w trakcie zajęć będziemy posługiwać się językiem angielskim oraz poznawać język i kulturę obecnych gości.

Warsztat ma następujące cele:

Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i pracy w grupie,
budowanie klimatu bezpieczeństwa i akceptacji przez zabawę,
wzmacnianie poczucia własnej wartości i podniesienie samooceny, nauka przyjaznego współdziałania z innymi, ukazywanie i dostrzeganie pozytywnych cech osobowości u siebie oraz u innych osób, rozwijanie umiejętności pracy w grupie oraz empatii.

KIEDY: 16, 17, 23, 24 i 30 października 2019r. w godz. 17:00 – 18:30


Zobacz także